Gästvillkor

Följande villkor gäller för alla rese- och reserelaterade tjänster som erbjuds till försäljning av VACAYA, LLC (”VACAYA”) och/eller dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, representanter, dotterbolag, agenter eller underleverantörer (nedan kallade ”VACAYA”) , ”vi” eller ”oss”). VACAYA ligger på 12020 Pennsylvania Ave. NW Suite 290, Washington, DC 20006.

Dummy objekt

FÖR GÄSTER SOM BOKADE 19 FEBRUARI 2021 TILL 14 SEPTEMBER 2023

Följande villkor gäller för alla rese- och reserelaterade tjänster som erbjuds till försäljning av VACAYA, LLC (”VACAYA”) och/eller dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, representanter, dotterbolag, agenter eller underleverantörer (nedan kallade ”VACAYA”) , ”vi” eller ”oss”). VACAYA ligger på 2020 Pennsylvania Ave. NW Suite 290, Washington, DC 20006.

Alla bokningar av resor omfattas av villkoren för leverantören av tjänsten/tjänsterna som ingår i en resa. Genom att göra en beställning hos VACAYA samtycker du till att följa alla villkor och villkor för tillämpliga leverantörer utan förbehåll och att vara bunden av begränsningarna däri. Om leverantörens villkor någonsin strider mot villkoren för VACAYA, kommer VACAYA:s att kontrollera alla frågor som rör VACAYAs ansvar och ansvar.

Dessa villkor innehåller påföljder för avbokning samt vissa ansvarsbegränsningar. Vänligen läs dessa villkor noggrant, ställ alla frågor du har om dem och/eller konsultera en advokat innan du accepterar att vara bunden av dem. Gästen bekräftar att de har tagit del av dessa villkor innan de gör en bokning och har accepterat detsamma av:

 • Klicka på onlinerutan märkt ”Jag accepterar” under onlinebokning, eller,
 • Digital signering under MINA RESOR, eller,
 • Skriva ut, signera och skicka tillbaka till oss (om det bokas utanför vårt onlinesystem)

Bokning med VACAYA är inte möjlig utan ditt godkännande av dessa villkor.

DEFINITIONER

 • Detta VACAYA-gästavtal och dess villkor kallas häri för dessa ”Villkor och villkor” eller detta ”avtal”.
 • Termen ”Tjänst(er)” som den används häri omfattar: reseplanering och konsultation, passage på kryssningar, charter och andra vattenfartyg, turer, fritids- eller äventyrsaktiviteter, hotellrum, resorter eller annat boende, flygresor, spatjänster , uthyrning av utrustning, expeditioner, restauranger eller måltidstjänster, Reseförsäkring och alla andra rese- eller reserelaterade produkter som erbjuds eller säljs av
 • Termen ”Resa” definieras som alla tjänster, eller paket av tjänster, som erbjuds eller säljs av
 • ”Leverantör” eller ”Leverantör” syftar på alla leverantörer av tjänsterna vi
 • ”Resplan” avser det särskilda schemat för en resa som beskrivs i reseöversikten på vår webbplats eller i vår
 • Hänvisningar här till ”Gäst”, ”Kund” eller ”du” ska gälla för vart och ett av följande: en part som deltar i en erbjuden resa och/eller den part som köper (eller försöker köpa) en resa för sig själva och /eller

BEHÖRIGHET

Tjänsterna som erbjuds av VACAYA är tillgängliga för köp av invånare i USA medan de är i USA, dess territorier, ägodelar och protektorat som har all nödvändig makt och befogenhet att ingå och utföra förpliktelserna enligt dessa villkor och kan lagligt gör det.

Inga ensamkommande barn (de under 18 år) kommer att accepteras. Gästen som lämnar in en resereservation för andra måste vara över 18 år för att köpa en resa och godkänna dessa villkor. Om du reser med en minderårig måste den minderåriges förälder eller vårdnadshavare som följer med dem acceptera det fulla ansvaret för den minderårige.

Tjänsterna är också tillgängliga för köp av internationella gäster, så länge de inser att detta är amerikansk verksamhet som drivs enligt amerikanska lagar. Eventuella tvister som kan uppstå kommer att avgöras i enlighet med amerikansk lag i enlighet med vår obligatoriska bindande skiljedomsbestämmelse och lagvalsklausul, nedan, etc.

ÄNDRING AV VÅRA VILLKOR

Våra villkor kan ändras eller modifieras av oss när som helst, utan föregående meddelande, under förutsättning att sådana ändringar inte kommer att gälla för resor som bokats före ändringen eller ändringen. Det är därför viktigt att du läser och accepterar våra allmänna villkor vid bokningstillfället, särskilt för att avgöra vilka bestämmelser som gäller vid den tidpunkten om de har ändrats sedan du senast bokade en resa med VACAYA eller läste våra användarvillkor.

PRISSÄTTNING

Våra priser är avtalsenliga tariffer. Inget anspråk på resans pris kommer att beaktas när bokningen har trätt i kraft. Om inte annat anges i beskrivningen av erbjudandet, kommer följande INTE att ingå som en del av det annonserade priset :

 • föremål av personlig karaktär såsom tillbud och tvätt
 • avgifter för överbagage
 • hamnavgifter
 • resortavgifter
 • utländska statliga avgångsskatter
 • kostnader för pass eller visum
 • besiktningsavgifter
 • tullavgifter
 • invandrings- och naturalisationsavgifter
 • serviceavgifter
 • reseförsäkring inklusive hälsa, olycksfall, förlorat bagage och avbokning av resa
 • flygplatsparkering
 • tips och dricks
 • andra aktiviteter eller föremål som inte uttryckligen annonseras som inkluderade i priset för en resa
 • i beskrivningen av den erbjudna resan

Alla priser som visas på vår webbplats och i broschyrer är aktuella vid tidpunkten för publicering och kan ändras utan föregående meddelande. Dessutom utvecklas VACAYA resplaner, prissättning, policyer och procedurer ständigt. VACAYA strävar efter att säkerställa att all information som anges är korrekt vid tidpunkten för publicering. Men all information som finns här, inklusive men inte begränsat till prissättning, kan ändras utan föregående meddelande, och VACAYA förbehåller sig rätten att vägra att respektera priser som felaktigt har skrivits ut eller angetts. VACAYA ansvarar inte för eventuella tryckfel som förekommer i någon online och/eller tryckt media. Alla priser är föremål för bränsletilläggsavgifter och valutakursfluktuationer när som helst före eller efter slutbetalning.

PRISER BASERADE PÅ DUBBELBOLIGA

Våra resepriser är per person, baserat på två personer som ockuperar ett rum eller stuga (om inget annat anges). Om du föredrar enkelboende, och om de är tillgängliga, har de flesta resor tilläggspriser för singelresenärer, så se reseöversikten på vår webbplats eller ring någon av våra VACAYA-semesterplanerare eller din resebyrå för att veta mer.

RABATTER

Kampanjer, kuponger och/eller rabatter som erbjuds av kryssningsrederier/resorter, resebyråer och andra leverantörer gäller inte för charterresor. Dessutom gäller alla accepterade kampanjer, rabatter och kuponger som erbjuds av VACAYA endast den eller de kvalificerade gästerna.

BETALNINGAR OCH AVBOKNINGSAVGIFT

En betalning per gäst på 10 % av det totala resepriset ska betalas vid bokningstillfället. Betalning till VACAYA är begränsad till kreditkort (Visa, MasterCard och Discover). Som en engångsartighet kan initiala betalningar överföras till framtida resor inom 30 dagar efter bokning och före 240 dagar före resan.

VACAYA Breeze och The V List måste betalas i sin helhet vid köptillfället och är ej återbetalningsbara.

Betalningsschema för alla VACAYA-resor (% av totalt) dagar före planerad avgång*:

Vid bokning – 10 %

Efter 300 dagar – 25 %

Vid 240 dagar – 50 %

Vid 180 dagar – 75 %

Vid 120 dagar – 100 %

Avbokningsstraff för alla VACAYA-resor (% av totalt) dagar före planerad avgång*:

300 eller fler dagar – 10 %

Från 299 till 240 dagar – 20 %

Från 239 till 180 dagar – 40 %

Från 179 till 120 dagar – 60 %

Från 119 till 90 dagar – 80 %

Från 89 till 0 dagar – 100 %

Procentsatser gäller den totala kostnaden för resan, inklusive hamnavgifter och dricks. Ovanstående diagram representerar våra vanliga avbokningsavgifter. Vissa av våra kampanjer är dock ej återbetalningsbara och kommer att noteras specifikt på vår webbplats.

*”Schemalagd avresa” avser det annonserade avresedatumet för en planerad resa. Ett planerat avresedatum som skjuts upp på grund av krafter utanför VACAYA:s kontroll återställer inte dessa scheman för betalnings- och avbokningsavgifter. Betalnings- och avbokningsavgifter kommer att gälla mätt från det ursprungligen planerade avresedatumet, inte det uppskjutna datumet då din resa faktiskt avgår. Därför, oavsett datum för faktisk avresa, för alla resor som skjutits upp eller på annat sätt försenats på grund av krafter utanför VACAYAs kontroll, kommer fulla avbokningsavgifter att gälla för alla avbokningar mindre än 90 dagar före det ursprungligen planerade avresedatumet, etc.

ENDAST KALIFORNIEN OCH ILLINOIS INFO:

Vid avbokning av transport- eller resetjänster, där Kunden inte är skyldig och inte har avbokat i strid med några villkor som tidigare klart och iögonfallande avslöjats och godkänts av Kunden, alla belopp som betalas till säljaren av resor för tjänster som inte tillhandahålls kommer att omedelbart betalas till kunden, såvida inte kunden skriftligen meddelar säljaren om resan, efter avbokning. I Kalifornien gäller inte denna bestämmelse om resesäljaren har överfört betalningen till en annan registrerad grossistförsäljare av resor eller en transportör, utan att erhålla återbetalning, och där grossisten eller leverantören inte tillhandahåller den överenskomna transporten eller tjänsten. I denna situation måste resesäljaren förse kunden med ett skriftligt uttalande åtföljt av bankhandlingar som fastställer utbetalningen av betalningen, och om den betalas ut till en grossistsäljare av resor, bevis på aktuell registrering av den grossisten.

AVBESTÄLLNINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR SOM HAR TILLÄMPLIGA TILL VACAYA, LEVERANTÖRER ELLER FORCE MAJEURE

Särskilt som ett resultat av orsaker utanför vår kontroll (t.ex. väder- och reseförhållanden, flodvattennivåer, politiska eller miljömässiga förändringar, utrustningsfel, pandemi, flygtidtabellsändringar eller omläggning av flygrutter och tider, som här gemensamt kallas ”Force Majeure” ”), har vi vid tillfällen varit tvungna att göra ändringar i och/eller avboka bekräftade bokningar. Även om vi alltid strävar efter att undvika ändringar och avbokningar, måste vi förbehålla oss rätten att göra det och att ersätta alternativa arrangemang av jämförbart ekonomiskt värde utan kompensation.

VACAYA förbehåller sig rätten att justera resplanen eller ändra färdsätten för mark-, sjö- och flygresor, ändra kvaliteten på boendet eller på annat sätt ändra turnén utan föregående meddelande. Vi tar inget ansvar för förlorad njutning till följd av dessa ändringar. VACAYA kommer att försöka ge förhandsmeddelande om eventuella ändringar av resplanen eller tjänsterna i den utsträckning det är möjligt.

Eventuella ytterligare avgifter som uppstår till följd av uppskjutande, förseningar eller förlängning av en resa eller justering av resplanen på grund av Force Majeure kommer att vara Deltagarens ansvar. Deltagaren accepterar att kryssningskaptener har full behörighet att ändra resplaner i passagerarnas och fartygets intresse, njutning och säkerhet.

VACAYA förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, och agera som mellanhand eller som agent för dessa leverantörer, ändra resplanen, komponenterna i resplanen eller den användning av leverantörer som är bäst för driften av en resa. VACAYA ansvarar inte gentemot någon person för kostnader, förlust av tid, pengar eller andra omständigheter som är ett resultat av ett misslyckande hos vår leverantör, ändrad resplan eller ändrade resarrangemang. VACAYA förbehåller sig rätten att när som helst ersätta tjänster inklusive, men inte begränsat till: fartyg, fartygshytter, hotell, shower, flygbolag, restauranger, sevärdheter, etc. Dessutom har ditt påstående om dessa oförutsedda ändringar inte på något sätt någon effekt på ditt beslut att avbryta eller avstå från avbokningspåföljder som kommer att utdömas till följd av din avbokning.

Dessutom är alla särskilda serviceförfrågningar (såsom flygsittplatser, hytttyper, hotellrumstyper etc.) förfrågningar som inte kan garanteras av oss, och ditt deltagande i en resa förutsätter inte på något sätt att du har fått några garantier för att särskilda tjänster. INGEN representant för VACAYA kan göra anspråk på dessa garantier om motsatsen.

Vi förbehåller oss också rätten att avboka en resa före avgång, och i sådana fall kommer alla betalningar att återbetalas utan ytterligare förpliktelser från vår sida. Om en gäst lämnar resan när som helst, kommer alla returpriser och andra utgifter att stå för gästen. VACAYA förbehåller sig rätten att behålla upp till sina byråintäkter i händelse av avbokningar av någon anledning som beskrivs häri.

GÄSTERSÄTTNINGAR (NAMNÄNDRINGAR)

Mot en avgift på 100 USD per person kan gästbyten göras på fullbetalda bokningar där ingen återbetalning av priset behöver göras. För ändringar av reservationer med ett utestående saldo eller där medel behöver återbetalas och återbetalas, kommer en avgift på 6 % plus eventuell skillnad mellan det ursprungliga och aktuella försäljningspriset att betalas i sin helhet vid tidpunkten för ändringen. Ändringar är också föremål för eventuella extra avgifter som åläggs av leverantörer, flygbolag, kryssningsrederier, hotell/resorter, transportföretag, sightseeingföretag, restauranger, etc. Alla gästbyten måste hanteras direkt med en VACAYA Vacation Planner minst 14 dagar före avresan. Överförbarheten av flygbiljetter varierar beroende på operatör och är ditt eget ansvar.

NAMN RÄTTELSER

Innan du slutför din onlinebokning, se till att kontrollera stavningen av ditt fullständiga juridiska namn. Ditt namn måste matcha ditt pass/bevis på medborgarskap exakt. Om du har gjort ett misstag hjälper våra semesterplanerare dig gärna att rätta till det utan kostnad. Den korrigeringen måste dock begäras INNAN manifestet för din resa genereras (ungefär 120 dagar ut). När det officiella kryssningsrederiets/resortens manifest har genererats kommer en namnkorrigeringsavgift på $100 att debiteras.

AVVISADE BETALNINGAR

Om ditt kreditkort avvisas för någon betalning kommer VACAYA att kontakta dig (eller din agent) omedelbart för att rätta till situationen. Om 7 arbetsdagar går utan att lösas, kan din bokning annulleras och alla betalningar fram till den tidpunkten förverkas.

JURIDISKA NAMN OCH BEVIS PÅ MEDBORGARSKAP

VACAYA kräver att du uppger ditt fullständiga juridiska namn, födelsedatum och medborgarskapsland som det står på ditt pass vid bokningstillfället. Alla ändringar i stavningen av ditt namn efter att bokningsnummer har utfärdats kommer att medföra en namnkorrigeringsavgift på 100 USD. Pass, visum och bevis på medborgarskap kan krävas för resor. Det är ditt ansvar att kontakta alla myndigheter (USA:s tullmyndighet för amerikaner, eller ditt utländska konsulatkontor om du inte är amerikansk medborgare) för att få pass, visum eller bevis på medborgarskap som krävs. Ett giltigt pass måste ha sex (6) månader kvar på passet efter din planerade återresa till USA. Om det inte gör det bör du förnya ditt pass. VACAYA rekommenderar starkt att alla gäster som lämnar USA skaffar ett giltigt pass för resor. Vissa länder kan neka inträde på grund av aktuella och/eller tidigare juridiska frågor. Det är ditt ansvar att kontrollera med konsulatet för att säkerställa att eventuella tidigare och/eller nuvarande juridiska frågor inte hindrar dig från att komma in i några länder du kan besöka på din resa. Vissa länder/leverantörer (t.ex. kryssningsrederier, flygbolag, etc.) kan neka inresa, utresa eller ombordstigning på grund av tidigare eller nuvarande juridiska frågor eller tidigare eller nuvarande medborgarskapsstatus. Det är DITT ansvar att bekräfta NÅGON av ovanstående ärenden med rätt myndighet. Detta är ditt enda meddelande om att ge bevis på medborgarskap, pass och visum.

VACAYA ansvarar inte för din brist på korrekt identifiering eller nekad inträde/nekas ombordstigning.

HOTELLAVGIFTER

Alla hotell som kräver att gästerna betalar en ”resortsavgift”, ”turistskatt” eller ”stadsskatt ” vid ankomst till hotellet kommer att vara gästens ansvar att betalas till hotellet i lokal valuta vid ankomst. I de fall VACAYA inte kan förskottsbetala dessa skatter och avgifter på uppdrag av klienten, ska VACAYA inte hållas ansvarig gentemot någon resenär för återbetalning av dessa skatter och avgifter.

VALFRITT FÖRE/POST TUR

Valfria före/efter-turer kan kräva ett minsta antal passagerare för att fungera. Skulle VACAYA avbryta en valfri före/efter turné, kommer du att få tillbaka hela summan. Alla avbokningar som initieras av dig kommer att bli föremål för aktuella avbokningspåföljder.

VALVAL TUR

Bokningar på valfria turer kan inte överföras och återbetalas inte efter bokning, inklusive, men inte begränsat till, avbokning av hamn av Cruise Line eller väderproblem. Genom att boka en valfri turné bekräftar du att utflykter inte kan avbokas av någon anledning inklusive men inte begränsat till, ångrar köpet, etc. Dessutom, även om inga ändringar av resplanen förväntas, förbehåller sig VACAYA rätten att ändra varje turné, schema eller pris, eller att ersätta stopp och attraktioner på någon turné utan förvarning, och att använda ersättningsutrustning vid behov. Du måste kontakta din reseförsäkringsleverantör för att försäkra ditt valfria reseköp (eller andra ytterligare köp som gjorts till bokningen). Anta inte att turer är försäkrade eftersom du har en policy för din baskryssning eller researrangemang. VACAYA kommer inte att hållas ansvarigt för turer som inte är försäkrade av din försäkringsleverantör. Vi förbehåller oss rätten att kräva ett minsta antal passagerare för att genomföra en turné. Varje turné som avbokas av VACAYA kommer omedelbart att återbetalas. VACAYA rekommenderar starkt att du granskar valfria turer som erbjuds av kryssningsrederiet/leverantören samt deras villkor för att säkerställa att du väljer de valfria turer som bäst passar dina resebehov. Läs dessutom ditt undertecknade passagerarinformationsavtal och våra allmänna villkor för resan. Det avtalet gäller alla valfria turer du köper från VACAYA. VACAYA agerar som mellanhand eller som agent för leverantörer, flygbolag, kryssningsrederier, hotell, bussar, restauranger, sightseeingföretag, andra resebyråer etc., vid försäljning av tjänster eller för att ta emot bokningar eller bokningar för tjänster som inte tillhandahålls direkt. av oss. Därför ska VACAYA inte hållas ansvarigt för några avsiktliga eller oavsiktliga eller vårdslösa handlingar eller försummelser från en del av sådana leverantörer som kommer att resultera i förlust, skada, försening eller skada på dig eller dina resekamrater eller gruppmedlemmar. Genom att delta i vårt Optional Tour-program bekräftar du att du inte när som helst kommer att bestrida några avgifter eller behandla en återbetalning med ditt kreditkortsföretag. Om en kreditkortstvist eller återkrav inträffar, samtycker du till att betala VACAYA för alla kostnader som är involverade i nämnda tvist eller återkrav, inklusive men inte begränsat till bankavgifter, juridiska avgifter och administrativa kostnader.

FÖRSÄKRING

Om du måste avboka din resa på grund av sjukdom, skada eller dödsfall för dig eller en närmaste familjemedlem, beroende på vilken typ av försäkring som köpts, kan avbeställningsförsäkringen för resan skydda vissa eller alla insättningar och betalningar för både flyg- och resakostnader. Påföljder för avbokning och avbrott av resa kan vara betydande. Att köpa en avbeställningsförsäkring för resan krävs vanligtvis inom 14 dagar efter bokning.

Vi rekommenderar starkt att alla gäster köper en reseskyddsförsäkring från tredje part, som erbjuder fördelar för avbokning/avbrott av resa och mer. Läs relaterade reseskyddsplandokument noggrant. Det rekommenderas att du jämför och granskar andra reseskydd innan köp. VACAYA äger eller driver inte någon reseskyddsleverantör och har inte heller någon påverkan på resultatet av något anspråk. Det är en gästs ansvar att förstå begränsningarna i deras försäkringsskydd och köpa ytterligare försäkringar vid behov. Det är gästens ensamma ansvar att undersöka, utvärdera och köpa lämplig täckning. Gästen samtycker till att VACAYA inte ansvarar för eventuella oförsäkrade förluster. På grund av mellanstatliga försäkringsregler kan VACAYA inte rekommendera täckning eller svara på några specifika frågor om försäkringen.

FLYGBOLAGSARrangemang

Från tid till annan kan VACAYA erbjuda charterflyg. När VACAYA utfärdar en flygbiljett kommer nämnda biljett att vara 100 % ej återbetalningsbar/ej utbytbar/ej överförbar.

VACAYA betalar INTE NÅGRA flygbolagsavgifter för bagage, sittplatser, incheckningsavgifter etc. TSA kräver att namn på flygbiljetter MÅSTE MATSTA namnet som det står på ditt pass. Att ha ett felaktigt stavat namn kan resultera i extra avgifter, en ny biljett som köps och/eller nekad ombordstigning. ALLA kostnader som innebär ett namnbyte på en flygbiljett kommer att vara resenärens ansvar. VACAYA ansvarar inte om ett flygbolag försenar ett flyg av någon anledning, inklusive väder. Om du inte kan göra din avgång är det ditt ansvar att arbeta med en alternativ transportör för att nå din destination. VACAYA ansvarar inte för eventuella ytterligare utgifter du kan ådra dig innan du går med på din resa. VACAYA deltar inte i, och vi kan inte heller hjälpa till med frekventa reklamprogram.

SPECIELLA BEHOV

Vi välkomnar gäster med särskilda behov. Gäster som har några medicinska, fysiska eller andra särskilda behov bör kontakta VACAYA inom 60 dagar efter avresan för att initiera ytterligare hjälp genom oss. Gäster uppmanas också att kontakta kryssningsrederiet eller resorten direkt. Gäster bör vara medvetna om att varje land har sina egna standarder för tillgänglighet för personer med funktionshinder. Innan du reser besöker du travel.state.gov/destination och anger ett land eller område för att hitta information för rörelsehindrade resenärer i avsnittet Special Laws & Circumstances. För att flyga med funktionshinder rekommenderar vi att du ringer Transportation Security Administrations (TSA) avgiftsfria hjälplinje för resenärer med funktionshinder och medicinska tillstånd: 855-787-2227, eller kolla TSA:s webbplats, TSA Cares . De kan svara på frågor om säkerhetskontroller, rutiner och säkerhetskontroller.

HUSDJUR

Inga husdjur eller andra djur, förutom vissa nödvändiga tjänstedjur för en funktionshindrad gäst, är tillåtna ombord på fartyget/på resorten. Gäster som vill ta med sig ett servicedjur måste meddela Cruise Line/Resort direkt vid bokningstillfället för att få ett skriftligt godkännande. VACAYA har ingen del i att erhålla undantag från tjänstedjur eftersom detta är ensam gästens ansvar. VACAYA Vacation Planners kommer att hänvisa dig direkt till kryssningsrederiet/resorten.

FOTO RELEASE

VACAYA personalfotografer och videografer (separata från kryssningsrederier/resortsfotografer/videografer) kommer att vara ombord och på orterna för att fånga händelsernas anda för våra framtida reklam- och reklamsyfte. Du kan stöta på VACAYA personalfotografer/videografer på två sätt:

 1. VACAYA personalfotografer/videografer (med namnbrickor) kan då och då begära att du ska vara huvudfokus för ett reklamfoto eller en videoinspelning. De kommer att meddela sig själva och bjuda in dig i skottet. Om du föredrar att inte vara i fokus för en reklamfilm, vänligen meddela dem vid det tillfället och de kommer omedelbart att uppfylla din begäran. Våra fotograferingar är väldigt uppenbara och det är lätt att undvika dem (om du så väljer).
 2. VACAYA personalfotografer/videografer kan oavsiktligt fånga dig i bakgrunden av en bild som de tar för våra reklamsyfte. I det här fallet kanske du inte får individuellt meddelande och vi kommer inte heller att begära ditt

Genom att delta i en VACAYA-semester beviljar och godkänner du och alla gäster som reser på din bokning VACAYA rätten att fånga, redigera, ändra, kopiera, ställa ut, publicera, distribuera och använda alla bilder eller videoklipp som tagits av dig. används i och/eller för juridiskt reklammaterial inklusive, men inte begränsat till, nyhetsbrev, flygblad, affischer, broschyrer, annonser, insamlingsbrev, årsrapporter, presskit, webbplatser, sociala nätverkssajter och annan tryckt och digital kommunikation, utan betalning eller någon annan hänsyn. Detta tillstånd ska fortsätta globalt och i all evighet. Du förstår och samtycker till att dessa material ska bli VACAYAs egendom och inte kommer att returneras. Du håller härmed oskadlig och befriar VACAYA från allt ansvar, framställningar och åtgärder som du, dina arvingar, företrädare, exekutorer, administratörer eller andra personer kan göra när du agerar för din räkning eller för din egendoms räkning.

INTEGRITETSPOLICY
Vi är fast beslutna att få dig att känna dig bekväm med att delta, utbyta information och njuta av VACAYA-upplevelsen. Vi inser vikten av att känna oss säkra online och är fullt engagerade i att skydda din integritet i enlighet med denna integritetspolicy. Vår integritetspolicy beskriver vilken typ av information vi vanligtvis begär av dig när du är på vår webbplats samt hur vi behandlar och ibland sprider information som samlats in från dig.

DIN RESEBERÄTTELSE

Resebyråer och alla andra agenter förklaras vara enbart dina agenter för dina researrangemang med VACAYA och alla ytterligare dokument rörande semestern eller arrangemang som gjorts av agenten för alla relaterade resor, logi, landutflykter och turer.

VACAYA ska inte hållas ansvarig för någon representation eller uppträdande från din resebyrå, inklusive men inte begränsat till, eventuell underlåtenhet att betala din insättning eller andra medel till VACAYA, för vilken du alltid ska förbli ansvarig gentemot VACAYA, eller underlåtenhet att betala en återbetalning från VACAYA till dig. Vidare ska ditt mottagande av dessa researrangemang, villkor och villkor eller annan kommunikation, meddelanden eller information från VACAYA utgöra mottagande av sådant material av dig.

KORREKT UPPförande KRÄVS AV GÄST

Alla gäster måste godkänna kryssningsleverantörens uppförandekod för sin resa och följa dessa riktlinjer efter bästa förmåga. Gästen förstår att deras deltagande i en resa kan avslutas när som helst om gästen disciplineras av civila eller kriminella myndigheter, våra leverantörer eller om VACAYA, efter eget gottfinnande, fastställer att gästens beteende eller beteende är oförenligt med andra gästers, våra leverantörers, deras anställdas eller oberoende entreprenörers intressen, säkerhet eller välbefinnande.

VACAYA har nolltolerans mot sexuell kontakt utan samtycke, trakasserier av andra gäster eller leverantörer eller hotfullt beteende från sina gäster. Uppsägning på grund av uppförandeöverträdelser kommer att resultera i obligatorisk avstigning från fartyget/avlägsnande från resorten utan återbetalning för oanvänd del av biljettpriset eller andra förköpta föremål inklusive dina utflykter, boende före/efter och returresa. Gästen ansvarar för att ordna och betala för sina egna ersättningsresor och boende, om det behövs.

INGEN ANSÖKNING

Du får inte värva andra gäster för kommersiella ändamål eller annonsera för varor och tjänster ombord på fartyget eller på resorten utan VACAYAs skriftliga tillstånd i förväg. Uppmaning i någon form kommer att resultera i obligatorisk avstigning från fartyget/avlägsnande från resorten utan återbetalning för oanvänd del av biljettpriset eller andra förköpta föremål, inklusive dina utflykter, före/efter boende och flygresor tur och retur.

LAGSTIFTNING KRÄVS

Alla gäster måste följa lokala lagar och regler för de platser de besöker på sin resa, inklusive deras lagar om läkemedel och/eller rekreationsdroger och restriktioner för alkoholkonsumtion. VACAYA är inte ansvarigt för några skador, kostnader och/eller extra utgifter som uppstår till följd av gästens underlåtenhet att följa lokala eller federala lagar. Om gästen hålls fängslad, arresteras eller på annat sätt hålls kvar för att inte uppfylla dessa krav, är gästen ansvarig för att ordna och betala för sina egna ersättningsresor och boende, om det behövs.

MEDICINSKA NÖDSTOPP

VACAYA ansvarar inte för kostnaderna för någon medicinsk behandling som du kan behöva under en resa och tar inget ansvar för tillhandahållande av medicinsk vård eller brist på sådan som du kan få under resan. DU ÄR ANSVARIG FÖR RISKER FÖRENADE MED, OCH KOSTNADER, FÖR ALLA MEDICINSKA BEHANDLINGAR OCH EVAKUERINGAR DU KAN

KRÄV ELLER FÅ UNDER DIN RESA. Gäst befriar VACAYA från allt ansvar relaterat till sådan medicinsk vård, vare sig den är säkerställd av en tjänsteleverantör på uppdrag av Gästen eller på annat sätt, och samtycker till att vara ansvarig för alla kostnader som uppstår för nämnda medicinska vård. Dessutom är alla fartygsläkare, sjuksköterskor och annan medicinsk personal oberoende entreprenörer. VACAYA varken övervakar eller kontrollerar dessa oberoende entreprenörers handlingar, och ger inte heller några utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om deras lämplighet. Du samtycker till att VACAYA inte tar något ansvar, inte garanterar prestanda och inte i något fall ska vara ansvarigt för några vårdslösa eller avsiktliga handlingar eller försummelser, förlust, skada, skada eller försening för dig och/eller din egendom i samband med dessa tjänster. Dessa tjänster tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig; använda dem på egen risk.

Genom att boka en resa erkänner du den inneboende risken för eventuell exponering för vissa sjukdomar som kan finnas på någon offentlig plats där människor vistas. Du tar frivilligt på dig alla risker relaterade till exponering och samtycker till att inte hålla VACAYA eller något av VACAYAs dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, entreprenörer eller leverantörer ansvariga för någon sjukdom, skada eller dödsfall.

LÄGGER MÄRKE TILL

Alla meddelanden som krävs eller tillåts nedan ska ges:

 1. Om till VACAYA, via certifierad post, begärs returkvitto, adresserat till:

VACAYA

2020 PENNSYLVANIA AVE. NW SUITE 290

WASHINGTON, DC 20006

Och via e-post till: info@myvacaya.com

 1. Om till gäst, på den e-postadress eller fysiska adress som gästen angav under registreringsprocessen.
 2. Sådant meddelande ska anses lämnat: vid personlig leverans; om det skickas med e-post, efter bekräftelse på mottagandet; eller om det skickas med certifierad eller rekommenderad post, porto förbetalt, tre (3) dagar efter datumet för

SÄLJARE AV RESEREGISTERINFORMATION

VACAYA är registrerat hos California Department of Justice. CST# 2133954

Registrering som säljare av resor innebär inte godkännande av delstaten Kalifornien. Kaliforniens lag kräver att vissa säljare av resor har ett trustkonto eller obligation för att skydda konsumenternas pengar. VACAYA LLC har en obligation på $10 000,00 med Suretec Insurance Company.

Florida CST# ST41322
Iowa CST# 1459
Hawaii CST# TAR-7310
Washington CST# 604-242-268

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL OCH ILLUSTRATIVA BILDER

VACAYA strävar efter att illustrera de tjänster som den erbjuder med hjälp av fotografier eller illustrationer som ger en realistisk representation av tjänsterna. Observera dock att fotografier och illustrationer som visas i beskrivningarna endast är för illustrativa syften. De är inte avtalsenliga och ska inte heller tolkas som garantier för villkoren för de tjänster som avbildas vid tidpunkten för din resa.

ANSVARSBEGRÄNSNING

VACAYA agerar som mellanhand eller som agent för leverantörer, flygbolag, kryssningsrederier, hotell/resorter, transportföretag, sightseeingföretag, restauranger etc., vid försäljning av tjänster eller för att ta emot bokningar eller bokningar för tjänster som inte direkt tillhandahålls av VACAYA . Dessutom kan VACAYA inte kontrollera omständigheterna, orsakerna, effekterna, mekaniska fel, väder, strejker, konkurser etc. hos våra leverantörer. Det är helt klart i ditt godkännande av deltagande i denna resa att VACAYA inte kan garantera flygbolag, flygtider, hotell, attraktioner, shower, restauranger, bussförsäljare, etc., och eventuella oförutsedda förändringar som kan inträffa i framtiden. Därför SKA VACAYA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR NÅGRA FÖLJANDE, INDIREKTA, EXEMPLARISKA, SPECIELLA, OAVSIKTLIGA ELLER STRAFSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR NÅGON FÖRLUST AV MÖJLIGHET OM NÅGON NÅGON ELLER NÅGON NÅGON ELLER AV DEN MÖJLIGHET ELLER SANNOLIKHET FÖR SÅDANA SKADA ELLER FÖRLUSTER, OAVSETT SÅDAN ANSVAR BASERAS PÅ KONTRAKT, TORTLIGT, FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAN JURIDISK TEORI. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VACAYAS TOTALA SAMLADE ANSVAR MOT GÄSTEN FÖR ANSVAR SOM UPPSTÅR ENLIGT DETTA AVTAL ÖVERSTIGA DE TOTALA BELOPP SOM GÄSTEN BETALADE TILL VACAYA ENLIGT DETTA AVTAL.

VACAYA ERBJUDER OLIKA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJEPARTSLEVERANTÖRER. VACAYA BEHÅLLER INGET ÄGANDE INTRESSE, LEDNING ELLER KONTROLL AV DE TREDJE PARTSLEVERANTÖRER. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG TAR VACAYA INTE ANSVAR FÖR NÅGON SJUKDOM, SKADA, SKADA, DÖDSFALL, FÖRLUST, OLyckshändelse ELLER FÖRSJÄNNING PÅ GRUND AV EN HANDLING ELLER UNDERLÅTANDE AV NÅGON TREDJE PART, OCH TREDJE PARTER, ELLER PARTER, TS TILLSKRIVS TILL DIG SJÄLV, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRSIKTIGA ELLER OBSERVERA HANDLINGAR.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTI

OM INTE ANDRA ANNAT ANGITS, TILLHANDAHÅLLS ALLA VAROR OCH TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV VACAYA TILL DIG PÅ EN ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”SOM TILLGÄNGLIG”. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, FRISKRIVAR VACAYA ALLA FRAMSTÄLLNINGAR OCH GARANTIER AV NÅGOT SLAG, ANTINGEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. POSE, TITEL, OAVBRUTEN TJÄNST OCH EVENTUELLA GARANTIER SOM UPPSTÅR UR PRESTANDA, HANTERING ELLER HANDEL ANVÄNDNING FÖR ALLA VAROR OCH TJÄNSTER SÅLDA AV/GENOM VACAYA. Tillämplig lag i din jurisdiktion tillåter kanske inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig.

FORCE MAJEURE

VACAYA ansvarar inte för underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt detta avtal under någon period då sådan prestation förhindras eller försenas på grund av Force Majeure. ”Force Majeure” syftar på alla händelser utanför VACAYAs rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till hårt väder, brand, översvämningar, lerskred, jordbävningar, krig, arbetskonflikter, strejker, politisk oro, natur- eller kärnkraftskatastrof, epidemier, pandemier, World Health Organisationens råd och/eller varningar, Center for Disease Controls råd och/eller varningar, det amerikanska utrikesdepartementets råd och/eller varningar, alla beställningar från lokala, provinsiella eller federala myndigheter, avbrott i krafttjänster, terrorism eller andra orsaker utöver kontroll av VACAYA eller anses av VACAYA utgöra en fara för gästernas säkerhet och välbefinnande. VACAYA förbehåller sig rätten att avbryta alla tjänster som beskrivs i en resplan på grund av Force Majeure.

ERSÄTTNING OCH UTSLÄPP

Om inte annat anges här, befriar gästen härmed VACAYA från allt ansvar, förlust, kostnad, skador eller anspråk som härrör från eller härrör från gästens deltagande i en resa, oavsett om de orsakas av gästens, en leverantörs försumliga eller hänsynslösa beteende. , en leverantör av boende, annan tredje part eller på annat sätt.

Gästen samtycker härmed också till att gottgöra, försvara och hålla VACAYA skadeslös från och mot alla skador, förluster, anspråk, skulder, brister, kostnader, arvoden (inklusive rimliga advokatarvoden) och utgifter, som uppstår till följd av alla anspråk som riktas mot VACAYA angående , som är ett resultat av eller härrör från gästens deltagande i en resa eller gästens utförande av detta avtal.

LÖSNING AV TVISTER: Bindande skiljedom, tillämplig lag, jurisdiktion, plats, etc.

Dessa villkor och förhållandet mellan dig och VACAYA kommer att styras av lagarna i Delaware utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

Du och VACAYA ska i god tro försöka lösa alla tvister som rör, relaterar till eller hänvisar till en resa, tjänster som säljs av oss, VACAYAs webbplats, all litteratur eller material som rör VACAYA, och dessa villkor eller överträdelse, uppsägning, verkställighet, tolkning eller giltighet därav, (hädanefter en ”tvist”) genom preliminära förhandlingar. Om tvisten inte löses genom förhandlingar i god tro, ska alla tvister uteslutande lösas genom bindande skiljedom som hålls i Delaware och som leds av en (1) skiljedomare. Skiljeförfarandet ska administreras av JAMS eller en liknande ADR-organisation i enlighet med JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures och i enlighet med de påskyndade förfarandena i dessa regler. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och bindande och dom kan meddelas därom. Om en part underlåter att gå vidare med skiljeförfarande har den andra parten rätt till rättegångskostnader inklusive ett skäligt advokatarvode för att tvinga fram skiljeförfarande. Ingenting häri kommer att tolkas för att förhindra någon parts användning av föreläggande och/eller någon annan förhandsbedömning eller provisorisk åtgärd eller gottgörelse. Varje sådan åtgärd eller gottgörelse ska fungera som ett avstående från den flyttande partens rätt att tvinga fram skiljedom i en tvist.

Du och VACAYA samtycker till att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för de federala och statliga domstolarna i Delaware med avseende på eventuella rättsliga förfaranden som kan uppstå i samband med, eller relatera till, vår bindande skiljedomsklausul och/eller en tvist. Kunden och VACAYA kommer överens om att den exklusiva platsen för alla rättsliga förfaranden som kan uppstå i samband med, eller hänför sig till, vår bindande skiljedomsklausul och/eller en tvist, ska vara de federala och statliga domstolarna i Delaware, och att oåterkalleligt lämna in till jurisdiktionen för en sådan domstol i en sådan talan, rättegång eller process och samtycker härmed till att inte, genom motion, som ett försvar eller på annat sätt, i någon sådan talan, rättegång eller process, hävda något anspråk som (i) han, hon eller det inte personligen är föremål för sådan domstols jurisdiktion, (ii) platsen är olämplig, eller (iii) detta avtal eller föremålet för detta får inte verkställas i eller av en sådan domstol. DU KÄNNER GENOM, GENOM ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR, ATT DU OCH VACAYA AVSÄTTAR DU RÄTTET TILL EN RÄTTEGÅNG AV JURY ELLER ATT DELTA I EN KLASSÅTGÄRD MED REPETERANDE TILL DE ANSVAR SOM OMFATTAS AV DETTA OBLIGATORISKT BINDANDE. Du samtycker vidare till att du inte kommer att lämna in några klagomål via någon Better Business Bureau eller liknande organisation innan du har slutfört de tvistlösningsförfaranden som beskrivs ovan (obligatoriskt bindande skiljeförfarande, etc.) Om du lämnar in ett klagomål via någon Better Business Bureau eller liknande organisation, åtgärd kommer att ogiltigförklara alla potentiella anspråk och/eller eventuella ersättningsåterbetalningar som kan ha beslutats tidigare. Dessutom förstår och samtycker du till fullo att försvaret av alla klagomål som lämnats in till Better Business Bureau eller liknande organisation kommer att resultera i att försvaret av kontraktet med alla kostnader är kundens ansvar enligt ovan.

ADVOKATSARVOERINGAR, KOSTNADER OCH KOSTNADER FÖR RÄKSTAD

Om någon lag eller rättvisa handling, inklusive ett skiljedomsförfarande eller en talan om deklaratorisk lättnad, väcks för att verkställa, tolka eller tolka bestämmelserna i dessa villkor, en resa eller någon litteratur eller material som rör VACAYA eller din resa, den rådande parten ska ha rätt att få tillbaka faktiska rimliga advokatarvoden, kostnader och utgifter.

SKÄRBARHET OCH ÖVERLEVLIGHET

Om någon bestämmelse, eller del av en bestämmelse, i dessa villkor ska vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsen anses avskiljbar och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Gäst och VACAYA är överens om att ersätta en sådan bestämmelse med en giltig bestämmelse som närmast överensstämmer med syftet och den ekonomiska effekten av en sådan avskuren bestämmelse.

Oavsett eventuella andra bestämmelser i dessa villkor, eller allmänna rättsprinciper som talar emot det, kommer alla bestämmelser i dessa villkor som ålägger eller överväger fortsatta skyldigheter för en part att överleva utgången eller uppsägningen av dessa villkor.

INURERING OCH UPPDRAG

Detta avtal ska säkerställa till förmån för och vara bindande för parterna härtill, och var och en av dem, och deras respektive arvingar, exekutorer, administratörer och överlåtare, även om gäst inte får överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta utan föregående skriftligt medgivande från VACAYA.

AVSTÅND, ETC.

Ingen fördröjning eller underlåtenhet från någon av parterna att vid något tillfälle utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse häri kommer att betraktas som ett avstående från denna parts rättigheter att därefter utöva eller upprätthålla varje rättighet och bestämmelse häri. Inget enskilt avstående kommer att utgöra ett fortsatt eller efterföljande avstående. VACAYA garanterar inte att de kommer att vidta åtgärder mot alla brott mot dessa villkor. Inget avstående, modifiering eller ändring av någon bestämmelse häri kommer att träda i kraft om det inte är skriftligt undertecknat av båda parter.

Efter att ha accepterat våra villkor, samtycker gästen till att vara ansvarig för eventuella fel i riktigheten av informationen de tillhandahåller oss, och garanterar att gästen, efter övervägande och med möjlighet att konsultera juridisk rådgivning, ska vara bunden av dessa villkor , inklusive begränsningar av skulder och avbokningspolicyer häri. Detta är ett helt verkställbart och juridiskt bindande avtal.

FÖR GÄSTER SOM BOKADE 15 SEPTEMBER 2023 ELLER SENARE

Följande villkor gäller för alla rese- och reserelaterade tjänster som erbjuds till försäljning av VACAYA, LLC (”VACAYA”) och/eller dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, representanter, dotterbolag, agenter eller underleverantörer (nedan kallade ”VACAYA”) , ”vi” eller ”oss”). VACAYA ligger på 2020 Pennsylvania Ave. NW Suite 290, Washington, DC 20006.

Alla bokningar av resor omfattas av villkoren för leverantören av tjänsten/tjänsterna som ingår i en resa. Genom att göra en beställning hos VACAYA samtycker du till att följa alla villkor och villkor för tillämpliga leverantörer utan förbehåll och att vara bunden av begränsningarna däri. Om leverantörens villkor någonsin strider mot villkoren för VACAYA, kommer VACAYA:s att kontrollera alla frågor som rör VACAYAs ansvar och ansvar.

Dessa villkor innehåller påföljder för avbokning samt vissa ansvarsbegränsningar. Vänligen läs dessa villkor noggrant, ställ alla frågor du har om dem och/eller konsultera en advokat innan du accepterar att vara bunden av dem. Gästen bekräftar att de har tagit del av dessa villkor innan de gör en bokning och har accepterat detsamma av:

 • Klicka på onlinerutan märkt ”Jag accepterar” under onlinebokning, eller,
 • Digital signering under MINA RESOR, eller,
 • Skriva ut, signera och skicka tillbaka till oss (om det bokas utanför vårt onlinesystem)

Bokning med VACAYA är inte möjlig utan ditt godkännande av dessa villkor.

DEFINITIONER

 • Detta VACAYA-gästavtal och dess villkor hänvisas här till som dessa ”Villkor och villkor” eller detta ”avtal”.
 • Termen ”Tjänst(er)” som den används häri omfattar: reseplanering och konsultation, passage på kryssningar, charter och andra vattenfartyg, turer, fritids- eller äventyrsaktiviteter, hotellrum, resorter eller annat boende, flygresor, spatjänster , uthyrning av utrustning, expeditioner, restauranger eller måltidstjänster, Reseförsäkring och alla andra rese- eller reserelaterade produkter som erbjuds eller säljs av
 • Termen ”Resa” definieras som alla tjänster, eller paket av tjänster, som erbjuds eller säljs av
 • ”Leverantör” eller ”Leverantör” syftar på alla leverantörer av tjänsterna vi
 • ”Resplan” avser det särskilda schemat för en resa som beskrivs i reseöversikten på vår webbplats eller i vår
 • Hänvisningar här till ”Gäst”, ”Kund” eller ”du” ska gälla för vart och ett av följande: en part som deltar i en erbjuden resa och/eller den part som köper (eller försöker köpa) en resa för sig själva och /eller

BEHÖRIGHET

Tjänsterna som erbjuds av VACAYA är tillgängliga för köp av invånare i USA medan de är i USA, dess territorier, ägodelar och protektorat som har all nödvändig makt och befogenhet att ingå och utföra förpliktelserna enligt dessa villkor och kan lagligt gör det.

Inga ensamkommande barn (de under 18 år) kommer att accepteras. Gästen som lämnar in en resereservation för andra måste vara över 18 år för att köpa en resa och godkänna dessa villkor. Om du reser med en minderårig måste den minderåriges förälder eller vårdnadshavare som följer med dem acceptera det fulla ansvaret för den minderårige.

Tjänsterna är också tillgängliga för köp av internationella gäster, så länge de inser att detta är amerikansk verksamhet som drivs enligt amerikanska lagar. Eventuella tvister som kan uppstå kommer att avgöras i enlighet med amerikansk lag i enlighet med vår obligatoriska bindande skiljedomsbestämmelse och lagvalsklausul, nedan, etc.

ÄNDRING AV VÅRA VILLKOR

Våra villkor kan ändras eller modifieras av oss när som helst, utan föregående meddelande, under förutsättning att sådana ändringar inte kommer att gälla för resor som bokats före ändringen eller ändringen. Det är därför viktigt att du läser och accepterar våra allmänna villkor vid bokningstillfället, särskilt för att avgöra vilka bestämmelser som gäller vid den tidpunkten om de har ändrats sedan du senast bokade en resa med VACAYA eller läste våra användarvillkor.

PRISSÄTTNING

Våra priser är avtalsenliga tariffer. Inget anspråk på resans pris kommer att beaktas när bokningen har trätt i kraft. Om inget annat anges i beskrivningen av erbjudandet, kommer följande INTE att ingå som en del av det annonserade priset :

 • föremål av personlig karaktär såsom tillbud och tvätt
 • avgifter för överbagage
 • hamnavgifter
 • resortavgifter
 • utländska statliga avgångsskatter
 • kostnader för pass eller visum
 • besiktningsavgifter
 • tullavgifter
 • invandrings- och naturalisationsavgifter
 • serviceavgifter
 • reseförsäkring inklusive hälsa, olycksfall, förlorat bagage och avbokning av resa
 • flygplatsparkering
 • tips och dricks
 • andra aktiviteter eller föremål som inte uttryckligen annonseras som inkluderade i priset för en resa
 • i beskrivningen av den erbjudna resan

Alla priser som visas på vår webbplats och i broschyrer är aktuella vid tidpunkten för publicering och kan ändras utan föregående meddelande. Dessutom utvecklas VACAYA resplaner, prissättning, policyer och procedurer ständigt. VACAYA strävar efter att säkerställa att all information som anges är korrekt vid tidpunkten för publicering. Men all information som finns här, inklusive men inte begränsat till prissättning, kan ändras utan föregående meddelande, och VACAYA förbehåller sig rätten att vägra att respektera priser som felaktigt har skrivits ut eller angetts. VACAYA ansvarar inte för eventuella tryckfel som förekommer i någon online och/eller tryckt media. Alla priser är föremål för bränsletilläggsavgifter och valutakursfluktuationer när som helst före eller efter slutbetalning.

PRISER BASERADE PÅ DUBBELBOLIGA

Våra resepriser är per person, baserat på två personer som ockuperar ett rum eller stuga (om inget annat anges). Om du föredrar enkelboende, och om de är tillgängliga, har de flesta resor tilläggspriser för singelresenärer, så se reseöversikten på vår webbplats eller ring någon av våra VACAYA-semesterplanerare eller din resebyrå för att veta mer.

RABATTER

Kampanjer, kuponger och/eller rabatter som erbjuds av kryssningsrederier/resorter, resebyråer och andra leverantörer gäller inte för charterresor. Dessutom gäller alla accepterade kampanjer, rabatter och kuponger som erbjuds av VACAYA endast den eller de kvalificerade gästerna.

BETALNINGAR OCH AVBOKNINGSAVGIFT

En deposition per gäst av det totala resepriset (pris + hamnavgifter + dricks) ska betalas vid bokningstillfället baserat på följande schema. Betalning till VACAYA är begränsad till kreditkort (Visa, MasterCard, AMEX och Discover). Som en engångsartighet kan initiala betalningar överföras till framtida resor inom 30 dagar efter bokning och före 240 dagar före resan.

VACAYA Breeze och The V List måste betalas i sin helhet vid köptillfället och är ej återbetalningsbara.

Insättningsschema och avbokningsavgifter är följande, om inte annat anges på reseöversiktssidan på vår webbplats:

Insättningsschema för alla VACAYA-resor (% av totalpris + hamnavgifter + dricks):

Dagar före planerad avgång*

301 dagar eller mer – 10 %

Efter 300 dagar – 25 %

Vid 240 dagar – 50 %

Vid 180 dagar – 75 %

Vid 120 dagar – 100 %

Avbokningsavgifter för alla VACAYA-resor (% av totalpris + hamnavgifter + dricks):

Dagar före planerad avgång*

300 eller fler dagar – 10 %

Från 299 till 240 dagar – 20 %

Från 239 till 180 dagar – 40 %

Från 179 till 120 dagar – 60 %

Från 119 till 90 dagar – 80 %

Från 89 till 0 dagar – 100 %

Procentsatser gäller den totala kostnaden för resan, inklusive hamnavgifter och dricks. Ovanstående diagram representerar våra vanliga avbokningsavgifter. Vissa av våra kampanjer är dock ej återbetalningsbara och kommer att noteras specifikt på vår webbplats.

*”Schemalagd avgång” avser det annonserade avresedatumet för en planerad resa. Ett planerat avresedatum som skjuts upp på grund av krafter utanför VACAYA:s kontroll återställer inte dessa scheman för betalnings- och avbokningsavgifter. Betalnings- och avbokningsavgifter kommer att gälla mätt från det ursprungligen planerade avresedatumet, inte det uppskjutna datumet då din resa faktiskt avgår. Därför, oavsett datum för faktisk avresa, för alla resor som skjutits upp eller på annat sätt försenats på grund av krafter utanför VACAYAs kontroll, kommer fulla avbokningsavgifter att gälla för alla avbokningar mindre än 90 dagar före det ursprungligen planerade avresedatumet, etc.

Vissa VACAYA-kontrakt med kryssningsrederier/resortspartners inkluderar ett 60-, 90- eller 120-dagars felfritt för VACAYA – vilket innebär att vi kan släppa ett evenemangskontrakt i sin helhet under den perioden. Om ett evenemangskontrakt avbryts kommer vi att nå ut till alla gäster som har bokat den resan hos oss under denna period och erbjuda full återbetalning eller incitament möjlighet att flytta alla pengar som betalats till en annan redan aviserad resa eller till deras VACAYA-konto för att tillämpas till någon annan resa som ännu inte har meddelats som kan bli tillgänglig i slutet av följande kalenderår.

ENDAST KALIFORNIEN OCH ILLINOIS INFO:

Vid avbokning av transport- eller resetjänster, där Kunden inte är skyldig och inte har avbokat i strid med några villkor som tidigare klart och iögonfallande avslöjats och godkänts av Kunden, alla belopp som betalas till säljaren av resor för tjänster som inte tillhandahålls kommer att omedelbart betalas till kunden, såvida inte kunden skriftligen meddelar säljaren om resan, efter avbokning. I Kalifornien gäller inte denna bestämmelse om resesäljaren har överfört betalningen till en annan registrerad grossistförsäljare av resor eller en transportör, utan att erhålla återbetalning, och där grossisten eller leverantören inte tillhandahåller den överenskomna transporten eller tjänsten. I denna situation måste resesäljaren förse kunden med ett skriftligt uttalande åtföljt av bankhandlingar som fastställer utbetalningen av betalningen, och om den betalas ut till en grossistsäljare av resor, bevis på aktuell registrering av den grossisten.

AVBESTÄLLNINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR SOM HAR TILLÄMPLIGA TILL VACAYA, LEVERANTÖRER ELLER FORCE MAJEURE

Särskilt som ett resultat av orsaker utanför vår kontroll (t.ex. väder- och reseförhållanden, flodvattennivåer, politiska eller miljömässiga förändringar, utrustningsfel, pandemi, flygtidtabellsändringar eller omläggning av flygrutter och tider, som här gemensamt kallas ”Force Majeure” ”), har vi vid tillfällen varit tvungna att göra ändringar i och/eller avboka bekräftade bokningar. Även om vi alltid strävar efter att undvika ändringar och avbokningar, måste vi förbehålla oss rätten att göra det och att ersätta alternativa arrangemang av jämförbart ekonomiskt värde utan kompensation.

VACAYA förbehåller sig rätten att justera resplanen eller ändra färdsätten för mark-, sjö- och flygresor, ändra kvaliteten på boendet eller på annat sätt ändra turnén utan föregående meddelande. Vi tar inget ansvar för förlorad njutning till följd av dessa ändringar. VACAYA kommer att försöka ge förhandsmeddelande om eventuella ändringar av resplanen eller tjänsterna i den utsträckning det är möjligt.

Eventuella ytterligare avgifter som uppstår till följd av uppskjutande, förseningar eller förlängning av en resa eller justering av resplanen på grund av Force Majeure kommer att vara Deltagarens ansvar. Deltagaren accepterar att kryssningskaptener har full behörighet att ändra resplaner i passagerarnas och fartygets intresse, njutning och säkerhet.

VACAYA förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, och agera som mellanhand eller som agent för dessa leverantörer, ändra resplanen, komponenterna i resplanen eller den användning av leverantörer som är bäst för driften av en resa. VACAYA ansvarar inte gentemot någon person för kostnader, förlust av tid, pengar eller andra omständigheter som är ett resultat av ett misslyckande hos vår leverantör, ändrad resplan eller ändrade resarrangemang. VACAYA förbehåller sig rätten att när som helst ersätta tjänster inklusive, men inte begränsat till: fartyg, fartygshytter, hotell, shower, flygbolag, restauranger, sevärdheter, etc. Dessutom har ditt påstående om dessa oförutsedda ändringar inte på något sätt någon effekt på ditt beslut att avbryta eller avstå från avbokningspåföljder som kommer att utdömas till följd av din avbokning.

Dessutom är alla särskilda serviceförfrågningar (såsom flygsittplatser, hytttyper, hotellrumstyper etc.) förfrågningar som inte kan garanteras av oss, och ditt deltagande i en resa förutsätter inte på något sätt att du har fått några garantier för att särskilda tjänster. INGEN representant för VACAYA kan göra anspråk på dessa garantier om motsatsen.

Vi förbehåller oss också rätten att avboka en resa före avgång, och i sådana fall kommer alla betalningar att återbetalas utan ytterligare förpliktelser från vår sida. Om en gäst lämnar resan när som helst, kommer alla returpriser och andra utgifter att stå för gästen. VACAYA förbehåller sig rätten att behålla upp till sina byråintäkter i händelse av avbokningar av någon anledning som beskrivs häri.

GÄSTERSÄTTNINGAR (NAMNÄNDRINGAR)

Mot en avgift på 100 USD per person kan gästbyten göras på fullbetalda bokningar där ingen återbetalning av priset behöver göras. För ändringar av reservationer med ett utestående saldo eller där medel behöver återbetalas och återbetalas, kommer en avgift på 6 % plus eventuell skillnad mellan det ursprungliga och aktuella försäljningspriset att betalas i sin helhet vid tidpunkten för ändringen. Ändringar är också föremål för eventuella extra avgifter som åläggs av leverantörer, flygbolag, kryssningsrederier, hotell/resorter, transportföretag, sightseeingföretag, restauranger, etc. Alla gästbyten måste hanteras direkt med en VACAYA Vacation Planner minst 14 dagar före avresan. Överförbarheten av flygbiljetter varierar beroende på operatör och är ditt eget ansvar.

NAMN RÄTTELSER

Innan du slutför din onlinebokning, se till att kontrollera stavningen av ditt fullständiga juridiska namn. Ditt namn måste matcha ditt pass/bevis på medborgarskap exakt. Om du har gjort ett misstag hjälper våra semesterplanerare dig gärna att rätta till det utan kostnad. Den korrigeringen måste dock begäras INNAN manifestet för din resa genereras (ungefär 120 dagar ut). När det officiella kryssningsrederiets/resortens manifest har genererats kommer en namnkorrigeringsavgift på $100 att debiteras.

AVVISADE BETALNINGAR

Om ditt kreditkort avvisas för någon betalning kommer VACAYA att kontakta dig (eller din agent) omedelbart för att rätta till situationen. Om 7 arbetsdagar går utan att lösas, kan din bokning annulleras och alla betalningar fram till den tidpunkten förverkas.

JURIDISKA NAMN OCH BEVIS PÅ MEDBORGARSKAP

VACAYA kräver att du uppger ditt fullständiga juridiska namn, födelsedatum och medborgarskapsland som det står på ditt pass vid bokningstillfället. Alla ändringar i stavningen av ditt namn efter att bokningsnummer har utfärdats kommer att medföra en namnkorrigeringsavgift på 100 USD. Pass, visum och bevis på medborgarskap kan krävas för resor. Det är ditt ansvar att kontakta alla myndigheter (USA:s tullmyndighet för amerikaner, eller ditt utländska konsulatkontor om du inte är amerikansk medborgare) för att få pass, visum eller bevis på medborgarskap som krävs. Ett giltigt pass måste ha sex (6) månader kvar på passet efter din planerade återresa till USA. Om det inte gör det bör du förnya ditt pass. VACAYA rekommenderar starkt att alla gäster som lämnar USA skaffar ett giltigt pass för resor. Vissa länder kan neka inträde på grund av aktuella och/eller tidigare juridiska frågor. Det är ditt ansvar att kontrollera med konsulatet för att säkerställa att eventuella tidigare och/eller nuvarande juridiska frågor inte hindrar dig från att komma in i några länder du kan besöka på din resa. Vissa länder/leverantörer (t.ex. kryssningsrederier, flygbolag, etc.) kan neka inresa, utresa eller ombordstigning på grund av tidigare eller nuvarande juridiska frågor eller tidigare eller nuvarande medborgarskapsstatus. Det är DITT ansvar att bekräfta NÅGON av ovanstående ärenden med rätt myndighet. Detta är ditt enda meddelande om att ge bevis på medborgarskap, pass och visum.

VACAYA ansvarar inte för din brist på korrekt identifiering eller nekad inträde/nekas ombordstigning.

HOTELLAVGIFTER

Alla hotell som kräver att gästerna betalar en ”resortsavgift”, ”turistskatt” eller ”stadsskatt ” vid ankomst till hotellet kommer att vara gästens ansvar att betalas till hotellet i lokal valuta vid ankomst. I de fall VACAYA inte kan förskottsbetala dessa skatter och avgifter på uppdrag av klienten, ska VACAYA inte hållas ansvarig gentemot någon resenär för återbetalning av dessa skatter och avgifter.

VALFRITT FÖRE/POST TUR

Valfria före/efter-turer kan kräva ett minsta antal passagerare för att fungera. Skulle VACAYA avbryta en valfri före/efter turné, kommer du att få tillbaka hela summan. Alla avbokningar som initieras av dig kommer att bli föremål för aktuella avbokningspåföljder.

VALVAL TUR

Bokningar på valfria turer kan inte överföras och återbetalas inte efter bokning, inklusive, men inte begränsat till, avbokning av hamn av Cruise Line eller väderproblem. Genom att boka en valfri turné bekräftar du att utflykter inte kan avbokas av någon anledning inklusive men inte begränsat till, ångrar köpet, etc. Dessutom, även om inga ändringar av resplanen förväntas, förbehåller sig VACAYA rätten att ändra varje turné, schema eller pris, eller att ersätta stopp och attraktioner på någon turné utan förvarning, och att använda ersättningsutrustning vid behov. Du måste kontakta din reseförsäkringsleverantör för att försäkra ditt valfria reseköp (eller andra ytterligare köp som gjorts till bokningen). Anta inte att turer är försäkrade eftersom du har en policy för din baskryssning eller researrangemang. VACAYA kommer inte att hållas ansvarigt för turer som inte är försäkrade av din försäkringsleverantör. Vi förbehåller oss rätten att kräva ett minsta antal passagerare för att genomföra en turné. Varje turné som avbokas av VACAYA kommer omedelbart att återbetalas. VACAYA rekommenderar starkt att du granskar valfria turer som erbjuds av kryssningsrederiet/leverantören samt deras villkor för att säkerställa att du väljer de valfria turer som bäst passar dina resebehov. Läs dessutom ditt undertecknade passagerarinformationsavtal och våra allmänna villkor för resan. Det avtalet gäller alla valfria turer du köper från VACAYA. VACAYA agerar som mellanhand eller som agent för leverantörer, flygbolag, kryssningsrederier, hotell, bussar, restauranger, sightseeingföretag, andra resebyråer etc., vid försäljning av tjänster eller för att ta emot bokningar eller bokningar för tjänster som inte tillhandahålls direkt. av oss. Därför ska VACAYA inte hållas ansvarigt för några avsiktliga eller oavsiktliga eller vårdslösa handlingar eller försummelser från en del av sådana leverantörer som kommer att resultera i förlust, skada, försening eller skada på dig eller dina resekamrater eller gruppmedlemmar. Genom att delta i vårt Optional Tour-program bekräftar du att du inte när som helst kommer att bestrida några avgifter eller behandla en återbetalning med ditt kreditkortsföretag. Om en kreditkortstvist eller återkrav inträffar, samtycker du till att betala VACAYA för alla kostnader som är involverade i nämnda tvist eller återkrav, inklusive men inte begränsat till bankavgifter, juridiska avgifter och administrativa kostnader.

FÖRSÄKRING

Om du måste avboka din resa på grund av sjukdom, skada eller dödsfall för dig eller en närmaste familjemedlem, beroende på vilken typ av försäkring som köpts, kan avbeställningsförsäkringen för resan skydda vissa eller alla insättningar och betalningar för både flyg- och resakostnader. Påföljder för avbokning och avbrott av resa kan vara betydande. Att köpa en avbeställningsförsäkring för resan krävs vanligtvis inom 14 dagar efter bokning.

Vi rekommenderar starkt att alla gäster köper en reseskyddsförsäkring från tredje part, som erbjuder fördelar för avbokning/avbrott av resa och mer. Läs relaterade reseskyddsplandokument noggrant. Det rekommenderas att du jämför och granskar andra reseskydd innan köp. VACAYA äger eller driver inte någon reseskyddsleverantör och har inte heller någon påverkan på resultatet av något anspråk. Det är en gästs ansvar att förstå begränsningarna i deras försäkringsskydd och köpa ytterligare försäkringar vid behov. Det är gästens ensamma ansvar att undersöka, utvärdera och köpa lämplig täckning. Gästen samtycker till att VACAYA inte ansvarar för eventuella oförsäkrade förluster. På grund av mellanstatliga försäkringsregler kan VACAYA inte rekommendera täckning eller svara på några specifika frågor om försäkringen.

FLYGBOLAGSARrangemang

Från tid till annan kan VACAYA erbjuda charterflyg. När VACAYA utfärdar en flygbiljett kommer nämnda biljett att vara 100 % ej återbetalningsbar/ej utbytbar/ej överförbar.

VACAYA betalar INTE NÅGRA flygbolagsavgifter för bagage, sittplatser, incheckningsavgifter etc. TSA kräver att namn på flygbiljetter MÅSTE MATSTA namnet som det står på ditt pass. Att ha ett felaktigt stavat namn kan resultera i extra avgifter, en ny biljett som köps och/eller nekad ombordstigning. ALLA kostnader som innebär ett namnbyte på en flygbiljett kommer att vara resenärens ansvar. VACAYA ansvarar inte om ett flygbolag försenar ett flyg av någon anledning, inklusive väder. Om du inte kan göra din avgång är det ditt ansvar att arbeta med en alternativ transportör för att nå din destination. VACAYA ansvarar inte för eventuella ytterligare utgifter du kan ådra dig innan du går med på din resa. VACAYA deltar inte i, och vi kan inte heller hjälpa till med frekventa reklamprogram.

SPECIELLA BEHOV

Vi välkomnar gäster med särskilda behov. Gäster som har några medicinska, fysiska eller andra särskilda behov bör kontakta VACAYA inom 60 dagar efter avresan för att initiera ytterligare hjälp genom oss. Gäster uppmanas också att kontakta kryssningsrederiet eller resorten direkt. Gäster bör vara medvetna om att varje land har sina egna standarder för tillgänglighet för personer med funktionshinder. Innan du reser besöker du travel.state.gov/destination och anger ett land eller område för att hitta information för rörelsehindrade resenärer i avsnittet Special Laws & Circumstances. För att flyga med funktionshinder rekommenderar vi att du ringer Transportation Security Administrations (TSA) avgiftsfria hjälplinje för resenärer med funktionshinder och medicinska tillstånd: 855-787-2227, eller kolla TSA:s webbplats, TSA Cares . De kan svara på frågor om säkerhetskontroller, rutiner och säkerhetskontroller.

HUSDJUR

Inga husdjur eller andra djur, förutom vissa nödvändiga tjänstedjur för en funktionshindrad gäst, är tillåtna ombord på fartyget/på resorten. Gäster som vill ta med sig ett servicedjur måste meddela Cruise Line/Resort direkt vid bokningstillfället för att få ett skriftligt godkännande. VACAYA har ingen del i att erhålla undantag från tjänstedjur eftersom detta är ensam gästens ansvar. VACAYA Vacation Planners kommer att hänvisa dig direkt till kryssningsrederiet/resorten.

FOTO RELEASE

VACAYA personalfotografer och videografer (separata från kryssningsrederier/resortsfotografer/videografer) kommer att vara ombord och på orterna för att fånga händelsernas anda för våra framtida reklam- och reklamsyfte. Du kan stöta på VACAYA personalfotografer/videografer på två sätt:

 1. VACAYA personalfotografer/videografer (med namnbrickor) kan då och då begära att du ska vara huvudfokus för ett reklamfoto eller en videoinspelning. De kommer att meddela sig själva och bjuda in dig i skottet. Om du föredrar att inte vara i fokus för en reklamfilm, vänligen meddela dem vid det tillfället och de kommer omedelbart att uppfylla din begäran. Våra fotograferingar är väldigt uppenbara och det är lätt att undvika dem (om du så väljer).
 2. VACAYA personalfotografer/videografer kan oavsiktligt fånga dig i bakgrunden av en bild som de tar för våra reklamsyfte. I det här fallet kanske du inte får individuellt meddelande och vi kommer inte heller att begära ditt

Genom att delta i en VACAYA-semester beviljar och godkänner du och alla gäster som reser på din bokning VACAYA rätten att fånga, redigera, ändra, kopiera, ställa ut, publicera, distribuera och använda alla bilder eller videoklipp som tagits av dig. används i och/eller för juridiskt reklammaterial inklusive, men inte begränsat till, nyhetsbrev, flygblad, affischer, broschyrer, annonser, insamlingsbrev, årsrapporter, presskit, webbplatser, sociala nätverkssajter och annan tryckt och digital kommunikation, utan betalning eller någon annan hänsyn. Detta tillstånd ska fortsätta globalt och i all evighet. Du förstår och samtycker till att dessa material ska bli VACAYAs egendom och inte kommer att returneras. Du håller härmed oskadlig och befriar VACAYA från allt ansvar, framställningar och åtgärder som du, dina arvingar, företrädare, exekutorer, administratörer eller andra personer kan göra när du agerar för din räkning eller för din egendoms räkning.

INTEGRITETSPOLICY

Vi är fast beslutna att få dig att känna dig bekväm med att delta, utbyta information och njuta av VACAYA-upplevelsen. Vi inser vikten av att känna oss säkra online och är fullt engagerade i att skydda din integritet i enlighet med denna integritetspolicy. Vår integritetspolicy beskriver vilken typ av information vi vanligtvis begär av dig när du är på vår webbplats samt sätt på vilka vi behandlar och ibland sprider information som samlats in från dig.

DIN RESEBERÄTTELSE

Resebyråer och alla andra agenter förklaras vara enbart dina agenter för dina researrangemang med VACAYA och alla ytterligare dokument rörande semestern eller arrangemang som gjorts av agenten för alla relaterade resor, logi, landutflykter och turer.

VACAYA ska inte hållas ansvarig för någon representation eller uppträdande från din resebyrå, inklusive men inte begränsat till, eventuell underlåtenhet att betala din insättning eller andra medel till VACAYA, för vilken du alltid ska förbli ansvarig gentemot VACAYA, eller underlåtenhet att betala en återbetalning från VACAYA till dig. Vidare ska ditt mottagande av dessa researrangemang, villkor och villkor eller annan kommunikation, meddelanden eller information från VACAYA utgöra mottagande av sådant material av dig.

KORREKT UPPförande KRÄVS AV GÄST

Alla gäster måste godkänna kryssningsleverantörens uppförandekod för sin resa och följa dessa riktlinjer efter bästa förmåga. Gästen förstår att deras deltagande i en resa kan avslutas när som helst om gästen disciplineras av civila eller kriminella myndigheter, våra leverantörer eller om VACAYA, efter eget gottfinnande, fastställer att gästens beteende eller beteende är oförenligt med andra gästers, våra leverantörers, deras anställdas eller oberoende entreprenörers intressen, säkerhet eller välbefinnande.

VACAYA har nolltolerans mot sexuell kontakt utan samtycke, trakasserier av andra gäster eller leverantörer eller hotfullt beteende från sina gäster. Uppsägning på grund av uppförandeöverträdelser kommer att resultera i obligatorisk avstigning från fartyget/avlägsnande från resorten utan återbetalning för oanvänd del av biljettpriset eller andra förköpta föremål inklusive dina utflykter, boende före/efter och returresa. Gästen ansvarar för att ordna och betala för sina egna ersättningsresor och boende, om det behövs.

INGEN ANSÖKNING

Du får inte värva andra gäster för kommersiella ändamål eller annonsera för varor och tjänster ombord på fartyget eller på resorten utan VACAYAs skriftliga tillstånd i förväg. Uppmaning i någon form kommer att resultera i obligatorisk avstigning från fartyget/avlägsnande från resorten utan återbetalning för oanvänd del av biljettpriset eller andra förköpta föremål, inklusive dina utflykter, före/efter boende och flygresor tur och retur.

LAGSTIFTNING KRÄVS

Alla gäster måste följa lokala lagar och regler för de platser de besöker på sin resa, inklusive deras lagar om läkemedel och/eller rekreationsdroger och restriktioner för alkoholkonsumtion. VACAYA är inte ansvarigt för några skador, kostnader och/eller extra utgifter som uppstår till följd av gästens underlåtenhet att följa lokala eller federala lagar. Om gästen hålls fängslad, arresteras eller på annat sätt hålls kvar för att inte uppfylla dessa krav, är gästen ansvarig för att ordna och betala för sina egna ersättningsresor och boende, om det behövs.

MEDICINSKA NÖDSTOPP

VACAYA ansvarar inte för kostnaderna för någon medicinsk behandling som du kan behöva under en resa och tar inget ansvar för tillhandahållande av medicinsk vård eller brist på sådan som du kan få under resan. DU ÄR ANSVARIG FÖR RISKER FÖRENADE MED, OCH KOSTNADER, FÖR ALLA MEDICINSKA BEHANDLINGAR OCH EVAKUERINGAR DU KAN

KRÄV ELLER FÅ UNDER DIN RESA. Gäst befriar VACAYA från allt ansvar relaterat till sådan medicinsk vård, vare sig den är säkerställd av en tjänsteleverantör på uppdrag av Gästen eller på annat sätt, och samtycker till att vara ansvarig för alla kostnader som uppstår för nämnda medicinska vård. Dessutom är alla fartygsläkare, sjuksköterskor och annan medicinsk personal oberoende entreprenörer. VACAYA varken övervakar eller kontrollerar dessa oberoende entreprenörers handlingar, och ger inte heller några utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om deras lämplighet. Du samtycker till att VACAYA inte tar något ansvar, inte garanterar prestanda och inte i något fall ska vara ansvarigt för några vårdslösa eller avsiktliga handlingar eller försummelser, förlust, skada, skada eller försening för dig och/eller din egendom i samband med dessa tjänster. Dessa tjänster tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig; använda dem på egen risk.

Genom att boka en resa erkänner du den inneboende risken för eventuell exponering för vissa sjukdomar som kan finnas på någon offentlig plats där människor vistas. Du tar frivilligt på dig alla risker relaterade till exponering och samtycker till att inte hålla VACAYA eller något av VACAYAs dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, entreprenörer eller leverantörer ansvariga för någon sjukdom, skada eller dödsfall.

LÄGGER MÄRKE TILL

Alla meddelanden som krävs eller tillåts nedan ska ges:

 1. Om till VACAYA, via certifierad post, begärs returkvitto, adresserat till:

VACAYA

2020 PENNSYLVANIA AVE. NW SUITE 290

WASHINGTON, DC 20006

Och via e-post till : info@myvacaya.com

 1. Om till gäst, på den e-postadress eller fysiska adress som gästen angav under registreringsprocessen.
 2. Sådant meddelande ska anses lämnat: vid personlig leverans; om det skickas med e-post, efter bekräftelse på mottagandet; eller om det skickas med certifierad eller rekommenderad post, porto förbetalt, tre (3) dagar efter datumet för

SÄLJARE AV RESEREGISTERINFORMATION

VACAYA är registrerat hos California Department of Justice. CST# 2133954

Registrering som säljare av resor innebär inte godkännande av delstaten Kalifornien. Kaliforniens lag kräver att vissa säljare av resor har ett trustkonto eller obligation för att skydda konsumenternas pengar. VACAYA LLC har en obligation på $10 000,00 med Suretec Insurance Company.

Florida CST# ST41322

Iowa CST# 1459

Hawaii CST# TAR-7310

Washington CST# 604-242-268

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL OCH ILLUSTRATIVA BILDER

VACAYA strävar efter att illustrera de tjänster som den erbjuder med hjälp av fotografier eller illustrationer som ger en realistisk representation av tjänsterna. Observera dock att fotografier och illustrationer som visas i beskrivningarna endast är för illustrativa syften. De är inte avtalsenliga och ska inte heller tolkas som garantier för villkoren för de tjänster som avbildas vid tidpunkten för din resa.

KONTAKT

Genom att boka med VACAYA och godkänna VACAYAs villkor, ger du VACAYA möjligheten att kontakta dig via e-post, SMS eller telefon. Denna information lämnar du till oss vid bokning och informationen lagras säkert i VACAYAs bokningshanteringssystem, RezMagic. Alla gäster som bokar måste ange både en giltig e-postadress och ett mobilnummer vid bokningen. Gäster har naturligtvis rätt att när som helst avsluta prenumerationen på VACAYA e-post eller textmeddelanden. Observera dock att om du avregistrerar dig kommer du inte längre att få några servicemeddelanden angående din bokning (bokningsnummer, boardinginstruktioner, hamnplats etc.). VACAYA är kompatibel med General Data Protection Regulations (GDPR). För att lära dig mer om hur VACAYA samlar in, behåller och behandlar din privata information i enlighet med GDPR, vänligen se vår sekretesspolicy, som finns i avsnittet Gästresurser på VACAYA.com.

ANSVARSBEGRÄNSNING

VACAYA agerar som mellanhand eller som agent för leverantörer, flygbolag, kryssningsrederier, hotell/resorter, transportföretag, sightseeingföretag, restauranger etc., vid försäljning av tjänster eller för att ta emot bokningar eller bokningar för tjänster som inte direkt tillhandahålls av VACAYA . Dessutom kan VACAYA inte kontrollera omständigheterna, orsakerna, effekterna, mekaniska fel, väder, strejker, konkurser etc. hos våra leverantörer. Det är helt klart i ditt godkännande av deltagande i denna resa att VACAYA inte kan garantera flygbolag, flygtider, hotell, attraktioner, shower, restauranger, bussförsäljare, etc., och eventuella oförutsedda förändringar som kan inträffa i framtiden. Därför SKA VACAYA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR NÅGRA FÖLJANDE, INDIREKTA, EXEMPLARISKA, SPECIELLA, OAVSIKTLIGA ELLER STRAFSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR NÅGON FÖRLUST AV MÖJLIGHET OM NÅGON NÅGON ELLER NÅGON NÅGON ELLER AV DEN MÖJLIGHET ELLER SANNOLIKHET FÖR SÅDANA SKADA ELLER FÖRLUSTER, OAVSETT SÅDAN ANSVAR BASERAS PÅ KONTRAKT, TORTLIGT, FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAN JURIDISK TEORI. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VACAYAS TOTALA SAMLADE ANSVAR MOT GÄSTEN FÖR ANSVAR SOM UPPSTÅR ENLIGT DETTA AVTAL ÖVERSTIGA DE TOTALA BELOPP SOM GÄSTEN BETALADE TILL VACAYA ENLIGT DETTA AVTAL.

VACAYA ERBJUDER OLIKA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJEPARTSLEVERANTÖRER. VACAYA BEHÅLLER INGET ÄGANDE INTRESSE, LEDNING ELLER KONTROLL AV DE TREDJE PARTSLEVERANTÖRER. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG TAR VACAYA INTE ANSVAR FÖR NÅGON SJUKDOM, SKADA, SKADA, DÖDSFALL, FÖRLUST, OLyckshändelse ELLER FÖRSJÄNNING PÅ GRUND AV EN HANDLING ELLER UNDERLÅTANDE AV NÅGON TREDJE PART, OCH TREDJE PARTER, ELLER PARTER, TS TILLSKRIVS TILL DIG SJÄLV, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRSIKTIGA ELLER OBSERVERA HANDLINGAR.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTI

OM INTE ANDRA ANNAT ANGITS, TILLHANDAHÅLLS ALLA VAROR OCH TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV VACAYA TILL DIG PÅ EN ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”SOM TILLGÄNGLIG”. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, FRISKRIVAR VACAYA ALLA FRAMSTÄLLNINGAR OCH GARANTIER AV NÅGOT SLAG, ANTINGEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. POSE, TITEL, OAVBRUTEN TJÄNST OCH EVENTUELLA GARANTIER SOM UPPSTÅR UR PRESTANDA, HANTERING ELLER HANDEL ANVÄNDNING FÖR ALLA VAROR OCH TJÄNSTER SÅLDA AV/GENOM VACAYA. Tillämplig lag i din jurisdiktion tillåter kanske inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig.

FORCE MAJEURE

VACAYA ansvarar inte för underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt detta avtal under någon period då sådan prestation förhindras eller försenas på grund av Force Majeure. ”Force Majeure” syftar på alla händelser utanför VACAYAs rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till hårt väder, brand, översvämningar, lerskred, jordbävningar, krig, arbetskonflikter, strejker, politisk oro, natur- eller kärnkraftskatastrof, epidemier, pandemier, World Health Organisationens råd och/eller varningar, Center for Disease Controls råd och/eller varningar, det amerikanska utrikesdepartementets råd och/eller varningar, alla beställningar från lokala, provinsiella eller federala myndigheter, avbrott i krafttjänster, terrorism eller andra orsaker utöver kontroll av VACAYA eller anses av VACAYA utgöra en fara för gästernas säkerhet och välbefinnande. VACAYA förbehåller sig rätten att avbryta alla tjänster som beskrivs i en resplan på grund av Force Majeure.

ERSÄTTNING OCH UTSLÄPP

Om inte annat anges här, befriar gästen härmed VACAYA från allt ansvar, förlust, kostnad, skador eller anspråk som härrör från eller härrör från gästens deltagande i en resa, oavsett om de orsakas av gästens, en leverantörs försumliga eller hänsynslösa beteende. , en leverantör av boende, annan tredje part eller på annat sätt.

Gästen samtycker härmed också till att gottgöra, försvara och hålla VACAYA skadeslös från och mot alla skador, förluster, anspråk, skulder, brister, kostnader, arvoden (inklusive rimliga advokatarvoden) och utgifter, som uppstår till följd av alla anspråk som riktas mot VACAYA angående , som är ett resultat av eller härrör från gästens deltagande i en resa eller gästens utförande av detta avtal.

LÖSNING AV TVISTER: Bindande skiljedom, tillämplig lag, jurisdiktion, plats, etc.

Dessa villkor och förhållandet mellan dig och VACAYA kommer att styras av lagarna i Delaware utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

Du och VACAYA ska i god tro försöka lösa alla tvister som rör, relaterar till eller hänvisar till en resa, tjänster som säljs av oss, VACAYAs webbplats, all litteratur eller material som rör VACAYA, och dessa villkor eller överträdelse, uppsägning, verkställighet, tolkning eller giltighet därav, (hädanefter en ”tvist”) genom preliminära förhandlingar. Om tvisten inte löses genom förhandlingar i god tro, ska alla tvister uteslutande lösas genom bindande skiljedom som hålls i Delaware och som leds av en (1) skiljedomare. Skiljeförfarandet ska administreras av JAMS eller en liknande ADR-organisation i enlighet med JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures och i enlighet med de påskyndade förfarandena i dessa regler. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och bindande och dom kan meddelas därom. Om en part underlåter att gå vidare med skiljeförfarande har den andra parten rätt till rättegångskostnader inklusive ett skäligt advokatarvode för att tvinga fram skiljeförfarande. Ingenting häri kommer att tolkas för att förhindra någon parts användning av föreläggande och/eller någon annan förhandsbedömning eller provisorisk åtgärd eller gottgörelse. Varje sådan åtgärd eller gottgörelse ska fungera som ett avstående från den flyttande partens rätt att tvinga fram skiljedom i en tvist. Alla tvister måste lämnas in inom 90 dagar efter slutförandet av den relaterade resan.

Du och VACAYA samtycker till att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för de federala och statliga domstolarna i Delaware med avseende på eventuella rättsliga förfaranden som kan uppstå i samband med, eller relatera till, vår bindande skiljedomsklausul och/eller en tvist. Kunden och VACAYA kommer överens om att den exklusiva platsen för alla rättsliga förfaranden som kan uppstå i samband med, eller hänför sig till, vår bindande skiljedomsklausul och/eller en tvist, ska vara de federala och statliga domstolarna i Delaware, och att oåterkalleligt lämna in till jurisdiktionen för en sådan domstol i en sådan talan, rättegång eller process och samtycker härmed till att inte, genom motion, som ett försvar eller på annat sätt, i någon sådan talan, rättegång eller process, hävda något anspråk som (i) han, hon eller det inte personligen är föremål för sådan domstols jurisdiktion, (ii) platsen är olämplig, eller (iii) detta avtal eller föremålet för detta får inte verkställas i eller av en sådan domstol. DU KÄNNER GENOM, GENOM ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR, ATT DU OCH VACAYA AVSÄTTAR DU RÄTTET TILL EN RÄTTEGÅNG AV JURY ELLER ATT DELTA I EN KLASSÅTGÄRD MED REPETERANDE TILL DE ANSVAR SOM OMFATTAS AV DETTA OBLIGATORISKT BINDANDE. Du samtycker vidare till att du inte kommer att lämna in några klagomål via någon Better Business Bureau eller liknande organisation innan du har slutfört de tvistlösningsförfaranden som beskrivs ovan (obligatoriskt bindande skiljeförfarande, etc.) Om du lämnar in ett klagomål via någon Better Business Bureau eller liknande organisation, åtgärd kommer att ogiltigförklara alla potentiella anspråk och/eller eventuella ersättningsåterbetalningar som kan ha beslutats tidigare. Dessutom förstår och samtycker du till fullo att försvaret av alla klagomål som lämnats in till Better Business Bureau eller liknande organisation kommer att resultera i att försvaret av kontraktet med alla kostnader är kundens ansvar enligt ovan.

ADVOKATSARVOERINGAR, KOSTNADER OCH KOSTNADER FÖR RÄKSTAD

Om någon lag eller rättvisa handling, inklusive ett skiljedomsförfarande eller en talan om deklaratorisk lättnad, väcks för att verkställa, tolka eller tolka bestämmelserna i dessa villkor, en resa eller någon litteratur eller material som rör VACAYA eller din resa, den rådande parten ska ha rätt att få tillbaka faktiska rimliga advokatarvoden, kostnader och utgifter.

SKÄRBARHET OCH ÖVERLEVLIGHET

Om någon bestämmelse, eller del av en bestämmelse, i dessa villkor ska vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsen anses avskiljbar och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Gäst och VACAYA är överens om att ersätta en sådan bestämmelse med en giltig bestämmelse som närmast överensstämmer med syftet och den ekonomiska effekten av en sådan avskuren bestämmelse.

Oavsett eventuella andra bestämmelser i dessa villkor, eller allmänna rättsprinciper som talar emot det, kommer alla bestämmelser i dessa villkor som ålägger eller överväger fortsatta skyldigheter för en part att överleva utgången eller uppsägningen av dessa villkor.

INURERING OCH UPPDRAG

Detta avtal ska säkerställa till förmån för och vara bindande för parterna härtill, och var och en av dem, och deras respektive arvingar, exekutorer, administratörer och överlåtare, även om gäst inte får överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta utan föregående skriftligt medgivande från VACAYA.

AVSTÅND, ETC.

Ingen fördröjning eller underlåtenhet från någon av parterna att vid något tillfälle utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse häri kommer att betraktas som ett avstående från denna parts rättigheter att därefter utöva eller upprätthålla varje rättighet och bestämmelse häri. Inget enskilt avstående kommer att utgöra ett fortsatt eller efterföljande avstående. VACAYA garanterar inte att de kommer att vidta åtgärder mot alla brott mot dessa villkor. Inget avstående, modifiering eller ändring av någon bestämmelse häri kommer att träda i kraft om det inte är skriftligt undertecknat av båda parter.

Efter att ha accepterat våra villkor, samtycker gästen till att vara ansvarig för eventuella fel i riktigheten av informationen de tillhandahåller oss, och garanterar att gästen, efter övervägande och med möjlighet att konsultera juridisk rådgivning, ska vara bunden av dessa villkor , inklusive begränsningar av skulder och avbokningspolicyer häri. Detta är ett helt verkställbart och juridiskt bindande avtal.

OM DU INTE HAR BOKAT DE HETASTE HBT+-SESTERNA PÅ PLANETEN,
VAD VÄNTAR DU PÅ? KONTROLLERA DEM NEDAN!

  Pin It on Pinterest

  Share this Page