Vilkår og betingelser for gæster

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle rejse- og rejserelaterede tjenester, der udbydes til salg af VACAYA, LLC (“VACAYA”) og/eller dets embedsmænd, direktører, medarbejdere, repræsentanter, tilknyttede selskaber, agenter eller underleverandører (herefter benævnt “VACAYA”) , “vi” eller “os”). VACAYA er placeret på 12020 Pennsylvania Ave. NW Suite 290, Washington, DC 20006.

Dummy vare

FOR GÆSTER, DER BOOKTE 19. FEBRUAR 2021 TIL 14. SEPTEMBER 2023

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle rejse- og rejserelaterede tjenester, der udbydes til salg af VACAYA, LLC (“VACAYA”) og/eller dets embedsmænd, direktører, medarbejdere, repræsentanter, tilknyttede selskaber, agenter eller underleverandører (herefter benævnt “VACAYA”) , “vi” eller “os”). VACAYA er placeret på 2020 Pennsylvania Ave. NW Suite 290, Washington, DC 20006.

Alle reservationer af rejser er underlagt vilkårene og betingelserne for leverandøren af ​​den eller de tjenester, der er inkorporeret i en rejse. Ved at afgive en ordre hos VACAYA accepterer du at overholde alle de relevante leverandørers vilkår og betingelser uden forbehold og at være bundet af begrænsningerne deri. Hvis leverandørens vilkår og betingelser nogensinde er i konflikt med vilkårene og betingelserne for VACAYA, vil VACAYA’s kontrollere alle spørgsmål vedrørende VACAYA’s forpligtelser og ansvar.

Disse vilkår og betingelser indeholder sanktioner for annullering samt visse ansvarsbegrænsninger. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, stil os alle spørgsmål, du har om dem, og/eller konsulter en advokat, før du accepterer at være bundet af dem. Gæster anerkender, at de har noteret sig disse vilkår og betingelser, før de foretager en reservation og har accepteret det samme af:

 • Ved at klikke på onlineboksen mærket “Jeg accepterer” under online booking, eller,
 • Digital signering under MINE TRIPS, eller,
 • Udskrivning, underskrift og tilbagesendelse til os (hvis booket uden for vores online system)

Booking hos VACAYA er ikke mulig uden din accept af disse vilkår og betingelser.

DEFINITIONER

 • Denne VACAYA-gæsteaftale og dens vilkår og betingelser omtales heri som disse “Vilkår og betingelser” eller denne “aftale”.
 • Udtrykket “tjeneste(r)” som anvendt heri omfatter: rejseplanlægning og -rådgivning, passage på krydstogter, chartre og andre vandfartøjer, ture, fritids- eller eventyraktiviteter, hotelværelser, resorts eller andre logi, flyrejser, spatjenester , leje af udstyr, ekspeditioner, restauranter eller måltidstjenester, rejseforsikring og andre rejse- eller rejserelaterede produkter, der tilbydes eller sælges af
 • Udtrykket “Rejse” er defineret som enhver tjeneste eller pakke af tjenester, der tilbydes eller sælges af
 • “Leverandør” eller “Sælger” henviser til enhver udbyder af de Tjenester, vi
 • “Rejseplan” henviser til den særlige tidsplan for en rejse som beskrevet i rejseoversigten på vores hjemmeside eller i vores
 • Henvisninger heri til “Gæst”, “Kunde” eller “dig” gælder for hvert og et af følgende: en part, der deltager i en tilbudt rejse og/eller den part, der køber (eller forsøger at købe) en rejse til sig selv og /eller

BETINGELSER

Tjenesterne, der tilbydes af VACAYA, er tilgængelige for køb af indbyggere i USA, mens de er i USA, dets territorier, besiddelser og protektorater, som har al den fornødne magt og myndighed til at indgå og udføre forpligtelserne i henhold til disse vilkår og betingelser og kan evt. lovligt gøre det.

Ingen uledsagede mindreårige (dem under 18 år) vil blive accepteret. Den gæst, der indsender en rejsereservation for andre, skal være over 18 år for at købe en rejse og acceptere disse vilkår og betingelser. Hvis du rejser med en mindreårig, skal den mindreåriges forælder eller værge, der ledsager dem, acceptere det fulde ansvar for den mindreårige.

Tjenesterne er også tilgængelige for køb af internationale gæster, så længe de anerkender, at dette er amerikansk virksomhed, der drives i henhold til amerikansk lovgivning. Eventuelle tvister, der måtte opstå, vil blive afgjort i overensstemmelse med amerikansk lovgivning i henhold til vores obligatoriske bindende voldgiftsbestemmelse og lovvalgsklausul nedenfor, mv.

ÆNDRING AF VORES VILKÅR OG BETINGELSER

Vores vilkår og betingelser kan til enhver tid ændres eller modificeres af os uden varsel, forudsat at sådanne ændringer ikke vil gælde for rejser, der er bestilt før ændringen eller ændringen. Det er derfor vigtigt, at du konsulterer og accepterer vores vilkår og betingelser på tidspunktet for reservationen, især for at afgøre, hvilke bestemmelser der er i drift på det tidspunkt, hvis de har ændret sig siden sidste gang, du reserverede en rejse med VACAYA eller har gennemgået vores vilkår og betingelser.

PRISER

Vores priser er kontraktmæssige tariffer. Intet krav vedrørende rejsens pris vil blive taget i betragtning, når reservationen er trådt i kraft. Medmindre andet er angivet i beskrivelsen af ​​tilbuddet, vil følgende IKKE være inkluderet som en del af den annoncerede pris :

 • genstande af personlig karakter såsom tillæg og tøjvask
 • gebyrer for overskydende bagage
 • havneafgifter
 • resort gebyrer
 • udenlandske regerings afrejseskatter
 • udgifter til pas eller visum
 • kontrolgebyrer
 • toldgebyrer
 • immigrations- og naturalisationsgebyrer
 • servicegebyrer
 • rejseforsikring inklusive helbred, ulykker, mistet bagage og rejseaflysning
 • lufthavns parkering
 • tips og drikkepenge
 • andre aktiviteter eller genstande, der ikke udtrykkeligt annonceres som inkluderet i prisen på en rejse
 • i beskrivelsen af ​​den tilbudte rejse

Alle priser på vores hjemmeside og i brochurer er aktuelle på udgivelsestidspunktet og kan ændres uden varsel. Ydermere udvikler VACAYA Rejseplaner, priser, politikker og procedurer sig konstant. VACAYA bestræber sig på at sikre, at alle anførte oplysninger er korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen. Men enhver information indeholdt heri, herunder men ikke begrænset til priser, kan ændres uden varsel, og VACAYA forbeholder sig retten til at nægte at respektere priser, der er fejlagtigt trykt eller anført. VACAYA er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl, der vises i online og/eller trykte medier. Alle priser er underlagt brændstoftillægsgebyrer og valutakursudsving til enhver tid før eller efter den endelige betaling.

PRISER BASERET PÅ DOBBELT

Vores rejsepriser er pr. person, baseret på to personer, der besætter et værelse eller en hytte (medmindre andet er angivet). Hvis du foretrækker enkelt indkvartering, og hvis de er tilgængelige, har de fleste rejser tillægspriser for enkeltrejsende, så se turoversigten på vores hjemmeside eller ring til en af ​​vores VACAYA-ferieplanlæggere eller dit rejsebureau for at få mere at vide.

RABATTER

Kampagner, kuponer og/eller rabatter tilbudt af krydstogtsrederier/resorts, rejsebureauer og andre leverandører gælder ikke for charterrejser. Derudover gælder alle accepterede kampagner, rabatter og kuponer, der tilbydes af VACAYA, kun for den eller de kvalificerede gæster.

BETALINGER OG AFBRYDELSESGEBYRER

En betaling pr. gæst på 10 % af den samlede rejsepris skal betales på reservationstidspunktet. Betaling til VACAYA er begrænset til kreditkort (Visa, MasterCard og Discover). Som en engangsservice kan indledende betalinger overføres til fremtidige rejser inden for 30 dage efter bestilling og inden 240 dage før rejsen.

VACAYA Breeze og The V List skal betales fuldt ud på købstidspunktet og kan ikke refunderes.

Betalingsplan for alle VACAYA-rejser (% af alt) dage før planlagt afgang*:

Ved reservation – 10%

Efter 300 dage – 25 %

Ved 240 dage – 50 %

Ved 180 dage – 75 %

Efter 120 dage – 100 %

Afbestillingsbøder for alle VACAYA-rejser (% af det samlede antal) dage før planlagt afgang*:

300 eller flere dage – 10 %

Fra 299 til 240 dage – 20 %

Fra 239 til 180 dage – 40 %

Fra 179 til 120 dage – 60 %

Fra 119 til 90 dage – 80 %

Fra 89 til 0 dage – 100 %

Procentsatser gælder for rejsens samlede pris, inklusive havneafgifter og drikkepenge. Ovenstående diagram repræsenterer vores standard afbestillingsgebyrer. Nogle af vores kampagner kan dog ikke refunderes og vil blive specifikt noteret på vores hjemmeside.

*”Planlagt afgang” refererer til den annoncerede afrejsedato for en planlagt rejse. En planlagt afrejsedato, der er udskudt på grund af kræfter uden for VACAYAs kontrol, nulstiller ikke disse betalings- og afbestillingsgebyrplaner. Betalings- og afbestillingsgebyrer vil gælde målt fra den oprindeligt planlagte afrejsedato, ikke den udskudte dato, hvor din rejse faktisk afgår. Derfor, uanset datoen for den faktiske afrejse, for alle rejser, der er udskudt eller på anden måde forsinket på grund af kræfter uden for VACAYA’s kontrol, vil fulde afbestillingsgebyrer gælde for alle aflysninger mindre end 90 dage før den oprindeligt planlagte afrejsedato osv.

KUN BEBOERE i CALIFORNIEN OG ILLINOIS:

Ved annullering af transport- eller rejseydelserne, hvor Kunden ikke er skyld i og ikke har annulleret i strid med vilkår og betingelser, som tidligere klart og iøjnefaldende er oplyst og godkendt af Kunden, skal alle beløb, der betales til sælger af rejser for tjenesteydelser, forudsat vil straks blive udbetalt til Kunden, medmindre Kunden skriftligt informerer sælgeren om rejsen efter annullering. I Californien gælder denne bestemmelse ikke, hvor rejsesælgeren har overført betalingen til en anden registreret engrossælger af rejser eller en transportør uden at opnå en refusion, og hvor grossisten eller udbyderen misligholder at levere den aftalte transport eller service. I denne situation skal rejsesælgeren give Kunden en skriftlig erklæring ledsaget af bankdokumentation, der fastslår udbetalingen af ​​betalingen, og hvis den udbetales til en engrossælger af rejser, bevis for den aktuelle registrering af denne grossist.

ANNULERINGER OG/ELLER ÆNDRINGER TILSKRIFTLIG TIL VACAYA, LEVERANDØRER ELLER FORCE MAJEURE

Især som følge af årsager uden for vores kontrol (f.eks. vejr- og rejseforhold, flodvandstande, politiske eller miljømæssige ændringer, udstyrsfejl, pandemi, ændringer i flyveplanen eller omlægning af flyruter og tider, heri i fællesskab omtalt som “Force Majeure” ”), har vi ved lejligheder været nødt til at foretage ændringer i og/eller annullere bekræftede reservationer. Selvom vi altid bestræber os på at undgå ændringer og aflysninger, skal vi forbeholde os retten til at gøre det og erstatte alternative arrangementer af sammenlignelig pengeværdi uden kompensation.

VACAYA forbeholder sig retten til at justere rejseplanen eller ændre formerne for land-, sø- og luftrejser, ændre kvaliteten af ​​overnatningssteder eller på anden måde ændre turen uden forudgående varsel. Vi påtager os intet ansvar for tab af nydelse som følge af disse ændringer. VACAYA vil forsøge at give forhåndsmeddelelse om eventuelle ændringer af rejseplanen eller tjenesterne i det omfang det er muligt.

Eventuelle yderligere omkostninger, der opstår som følge af udsættelse, forsinkelse eller forlængelse af en rejse eller justering af rejseplanen på grund af Force Majeure, vil være deltagerens ansvar. Deltageren accepterer, at krydstogtkaptajner har fuld tilladelse til at ændre rejseplaner i passagerernes og fartøjets interesse, nydelse og sikkerhed.

VACAYA forbeholder sig ret til efter eget skøn og som mellemmand eller agent for disse leverandører at ændre rejseplanen, komponenter i rejseplanen eller den brug af leverandører, der er bedst til driften af ​​en rejse. VACAYA er ikke ansvarlig over for nogen person for udgifter, tab af tid, penge eller andre omstændigheder som følge af en fejl hos vores leverandør, ændring i rejseplanen eller ændring af rejsearrangementer. VACAYA forbeholder sig retten til til enhver tid at erstatte Tjenester inklusive, men ikke begrænset til: skibe, skibskabiner, hoteller, shows, flyselskaber, restauranter, attraktioner osv. Ydermere har dit krav om disse uforudsete ændringer på ingen måde indflydelse på din beslutning om at annullere eller give afkald på afbestillingsbøder, der vil blive pålagt som følge af din annullering.

Derudover er alle specificerede serviceanmodninger (såsom flysæder, lugetyper, hotelværelsestyper osv.) anmodninger, der ikke kan garanteres af os, og din deltagelse i en rejse forudsætter på ingen måde, at du har fået nogen garantier mht. særlige tjenester. INGEN repræsentant for VACAYA kan gøre krav på disse garantier om det modsatte.

Vi forbeholder os også retten til at annullere enhver rejse før afrejse, og i sådanne tilfælde vil alle betalinger blive refunderet uden yderligere forpligtelser fra vores side. Hvis en gæst forlader rejsen på noget tidspunkt, vil alle returpriser og andre udgifter blive påtaget af gæsten. VACAYA forbeholder sig retten til at beholde op til sine agenturindtægter i tilfælde af aflysninger af en hvilken som helst grund beskrevet heri.

GÆSTEUDSKIFTNING (NAVNEÆNDRINGER)

For et gebyr på 100 USD pr. person kan gæsteudskiftninger foretages på fuldt indbetalte reservationer, hvor der ikke skal foretages refusion af billetprisen. For ændringer af reservationer med forfalden saldo, eller hvor midler skal tilbagebetales og tilbagebetales, betales et gebyr på 6 % plus eventuel forskel mellem den oprindelige og aktuelle salgspris fuldt ud på tidspunktet for ændringen. Ændringer er også underlagt eventuelle ekstra gebyrer pålagt af leverandører, flyselskaber, krydstogtsrederier, hoteller/resorts, transportselskaber, sightseeingselskaber, restauranter osv. Alle gæsteudskiftninger skal håndteres direkte med en VACAYA Vacation Planner mindst 14 dage før afrejse. Flybilletternes overførsel varierer afhængigt af luftfartsselskab og er dit eget ansvar.

NAVNERETTELSER

Før du gennemfører din online reservation, skal du sørge for at kontrollere stavningen af ​​dit fulde juridiske navn. Dit navn skal svare nøjagtigt til dit pas/bevis på statsborgerskab. Hvis du har begået en fejl, hjælper vores ferieplanlæggere dig gerne med at rette det gratis. Denne rettelse skal dog anmodes om, FØR manifestet for din rejse genereres (ca. 120 dage ude). Når det officielle krydstogtskibs/resorts manifest er blevet genereret, vil der blive opkrævet et navnekorrektionsgebyr på $100.

AFSLAGTE BETALINGER

Hvis dit kreditkort afvises for nogen betaling, vil VACAYA kontakte dig (eller din agent) med det samme for at rette op på situationen. Hvis der går 7 hverdage uden afklaring, kan din reservation blive annulleret og alle betalinger indtil det tidspunkt fortabes.

JURIDISKE NAVNE OG BEVIS FOR BORGERSKAB

VACAYA kræver, at du opgiver dit fulde juridiske navn, fødselsdato og statsborgerskabsland, som det fremgår af dit pas på reservationstidspunktet. Eventuelle ændringer i stavningen af ​​dit navn, efter at reservationsnumre er blevet udstedt, vil medføre et navnekorrektionsgebyr på $100. Pas, visa og bevis for statsborgerskab kan være påkrævet for at rejse. Det er dit ansvar at kontakte eventuelle myndigheder (amerikanske toldmyndigheder for amerikanere eller dit udenlandske konsulatkontor, hvis du ikke er amerikansk statsborger) for at få de nødvendige pas, visum eller bevis for statsborgerskab. Et gyldigt pas skal have seks (6) måneder tilbage på passet efter din planlagte tilbagevenden til USA. Hvis det ikke gør det, skal du forny dit pas. VACAYA råder kraftigt til, at alle gæster, der forlader USA, får et gyldigt pas til rejsen. Nogle lande kan nægte adgang på grund af aktuelle og/eller tidligere juridiske problemer. Det er dit ansvar at tjekke med konsulatet for at sikre, at eventuelle tidligere og/eller nuværende juridiske problemer ikke forhindrer dig i at komme ind i de lande, du måtte besøge på din rejse. Nogle lande/leverandører (f.eks. krydstogtsrederier, flyselskaber osv.) kan nægte indrejse, udrejse eller boarding på grund af tidligere eller nuværende juridiske spørgsmål eller tidligere eller nuværende statsborgerskabsstatus. Det er DIT ansvar at bekræfte ENHVER af de ovennævnte forhold med den rette offentlige myndighed. Dette er din eneste meddelelse om bevis for statsborgerskab, pas og visa.

VACAYA er ikke ansvarlig for din mangel på korrekt identifikation eller nægtet adgang/afvist boarding.

HOTEL GEBYRER

Ethvert hotel, der kræver, at gæster betaler et “resortsgebyr”, “turistskat” eller “byskat ” ved ankomsten til hotellet, vil være gæstens ansvar for at blive betalt til hotellet i lokal valuta ved ankomsten. I tilfælde, hvor VACAYA ikke er i stand til at forudbetale disse skatter og afgifter på vegne af klienten, kan VACAYA ikke holdes ansvarlig over for nogen rejsende for tilbagebetaling af disse skatter og afgifter.

VALGFRI PRÆ/POST TURE

Valgfri før/efter ture kan kræve et minimum antal passagerer for at kunne operere. Skulle VACAYA annullere en valgfri før/efter tur, vil du blive refunderet fuldt ud. Eventuelle aflysninger påbegyndt af dig vil være underlagt de nuværende annulleringsstraffe.

VALGFRI TURE

Reservationer på valgfrie ture kan ikke overdrages og refunderes ikke efter reservation, inklusive, men ikke begrænset til, annullering af havnen af ​​Cruise Line eller vejrproblemer. Ved at bestille en valgfri tur, anerkender du, at udflugter ikke kan aflyses af nogen grund, herunder men ikke begrænset til, fortrydelse af køb osv. Selvom der ikke forventes nogen ændringer af rejseplanen, forbeholder VACAYA sig retten til at ændre enhver tur, tidsplan eller pris eller til at erstatte stop og attraktioner på enhver tur uden varsel og til at bruge erstatningsudstyr efter behov. Du skal kontakte din rejseforsikringsudbyder for at forsikre dit valgfri turkøb (eller andre yderligere køb foretaget til reservationen). Gå ikke ud fra, at ture er forsikret, fordi du har en politik på dit basiskrydstogt eller ferierejsearrangementer. VACAYA vil ikke blive holdt ansvarlig for ture, der ikke er forsikret af din forsikringsudbyder. Vi forbeholder os retten til at kræve et minimum antal passagerer til at udføre enhver tur. Enhver tur, der aflyses af VACAYA, vil omgående blive refunderet. VACAYA anbefaler stærkt, at du gennemgår valgfrie ture, der tilbydes af krydstogtselskabet/leverandøren, samt deres vilkår og betingelser for at sikre, at du vælger de valgfrie ture, der bedst passer til dine rejsebehov. Derudover bedes du gennemgå din underskrevne passagerinformationsaftale og vores generelle vilkår og betingelser for turen. Denne aftale gælder for alle valgfrie ture, du køber fra VACAYA. VACAYA agerer som mellemmand eller agent for leverandører, flyselskaber, krydstogtsrederier, hoteller, busser, restauranter, sightseeingselskaber, andre rejsebureauer osv., ved salg af tjenester eller ved at acceptere reservationer eller reservationer for tjenester, der ikke leveres direkte ved os. Derfor kan VACAYA ikke holdes ansvarlig for nogen forsætlige eller utilsigtede eller skødesløse handlinger eller udeladelser fra en del af sådanne leverandører, som vil resultere i tab, skade, forsinkelse eller skade på dig eller dine rejsekammerater eller gruppemedlemmer. Ved at deltage i vores valgfrie turprogram bekræfter du, at du ikke på noget tidspunkt vil bestride eventuelle gebyrer eller behandle en tilbageførsel med dit kreditkortselskab. Skulle en kreditkorttvist eller tilbageførsel opstå, accepterer du at betale VACAYA for alle omkostninger, der er involveret i nævnte tvist eller tilbageførsel, inklusive men ikke begrænset til bankgebyrer, juridiske gebyrer og administrative omkostninger.

FORSIKRING

Hvis du bliver nødt til at aflyse din rejse på grund af sygdom, skade eller død hos dig eller et nærmeste familiemedlem, afhængigt af den købte dækning, kan rejseafbestillingsforsikringen beskytte nogle af eller alle depositum og betalinger for både fly- og rejseomkostninger. Aflysning af rejse og afbrydelsesstraffe kan være betydelige. Køb af rejseafbestillingsforsikring er normalt påkrævet inden for 14 dage efter booking.

Vi anbefaler stærkt, at alle gæster køber en tredjeparts rejsebeskyttelsesforsikring, som giver fordele ved aflysning/afbrydelse af rejse og mere. Læs venligst relaterede rejsebeskyttelsesplandokumenter omhyggeligt. Det anbefales, at du sammenligner og gennemgår anden rejsebeskyttelse inden køb. VACAYA ejer eller driver ikke nogen rejsebeskyttelsesudbyder og har heller ingen indflydelse på udfaldet af et krav. Det er en gæsts ansvar at forstå begrænsningerne af deres forsikringsdækning og købe yderligere forsikring efter behov. Det er gæstens eneansvar at undersøge, evaluere og købe passende dækning. Gæst accepterer, at VACAYA ikke er ansvarlig for uforsikrede tab. På grund af mellemstatslige forsikringsbestemmelser kan VACAYA ikke anbefale dækning eller besvare specifikke spørgsmål om forsikring.

FLYSELSKABERS ARRANGEMENTER

Fra tid til anden kan VACAYA tilbyde charterflymuligheder. Når først VACAYA udsteder en flybillet, vil denne billet være 100 % ikke-refunderbar/ikke-omskiftelig/ikke-overførbar.

VACAYA betaler IKKE NOGEN luftfartsselskabs pålagte gebyrer for bagage, sædetildelinger, indtjekningsgebyrer osv. TSA kræver, at navnene på flybilletter SKAL SAMME med navnet, som det fremgår af dit pas. At have et forkert stavet navn kan resultere i yderligere gebyrer, en ny billet, der bliver købt og/eller nægtet boarding. ALLE omkostninger, der involverer en navneændring til en flybillet, vil være den rejsendes ansvar. VACAYA er ikke ansvarlig, hvis et flyselskab forsinker et fly af en eller anden grund, herunder vejret. Hvis du ikke er i stand til at tage af sted, er det dit ansvar at samarbejde med en anden fragtmand for at nå din destination. VACAYA er ikke ansvarlig for eventuelle yderligere udgifter, du måtte pådrage dig, inden du deltager i din rejse. VACAYA deltager ikke i, og vi kan heller ikke bistå i nogen frequent flyer-programmer.

SÆRLIGE BEHOV

Vi byder gæster med særlige behov velkommen. Gæster, der har medicinske, fysiske eller andre særlige behov, skal kontakte VACAYA inden for 60 dage efter afrejse for at indlede yderligere assistance gennem os. Gæster opfordres også til at kontakte krydstogtselskabet eller feriestedet direkte. Gæster skal være opmærksomme på, at hvert land har sine egne standarder for tilgængelighed for personer med handicap. Inden du rejser, skal du besøge travel.state.gov/destination og indtaste et land eller område for at finde oplysninger om bevægelseshæmmede rejsende i afsnittet om særlige love og omstændigheder. For at flyve med handicap anbefaler vi at ringe til Transportation Security Administrations (TSA) gratis hjælpelinje for rejsende med handicap og medicinske tilstande: 855-787-2227, eller tjekke TSA’s hjemmeside, TSA Cares . De kan besvare spørgsmål om screeningspolitikker, procedurer og sikkerhedskontrolpunkter.

kæledyr

Ingen kæledyr eller andre dyr, bortset fra visse nødvendige servicedyr af en handicappet gæst, er tilladt ombord på skibet/på resortet. Gæster, der ønsker at medbringe et servicedyr, skal underrette Cruise Line/Resort direkte på reservationstidspunktet for at modtage skriftlig godkendelse. VACAYA har ingen del i at opnå dispensationer for servicedyr, da dette alene er gæstens ansvar. VACAYA Vacation Planners vil henvise dig direkte til krydstogtsrederiet/resortet.

FOTOUDGIVELSE

VACAYA ansatte fotografer og videografer (adskilt fra krydstogtskibe/resort fotografer/videografer) vil være ombord og på feriestederne for at fange begivenhedernes ånd til vores fremtidige reklame- og reklameformål. Du kan støde på VACAYA ansatte fotografer/videografer på to måder:

 1. VACAYA ansatte fotografer/videografer (med navneskilte) kan fra tid til anden anmode om, at du skal være hovedfokus for et reklamebillede eller videooptagelse. De vil annoncere sig selv og invitere dig med i skud. Hvis du foretrækker ikke at være i fokus for et salgsfremmende skud, bedes du give dem besked på det tidspunkt, og de vil straks efterkomme din anmodning. Vores fotooptagelser er meget oplagte, og det er nemt at undgå dem (hvis du vælger det).
 2. VACAYA ansatte fotografer/videografer kan utilsigtet fange dig i baggrunden af ​​et billede, de tager til vores salgsfremmende formål. I dette tilfælde vil du muligvis ikke modtage individuel meddelelse, og vi vil heller ikke søge din

Ved at deltage i en VACAYA-ferie giver du og alle gæster, der rejser på din reservation, og autoriserer VACAYA retten til at optage, redigere, ændre, kopiere, udstille, offentliggøre, distribuere og gøre brug af alle billeder eller videoer taget af dig for at blive brugt i og/eller til lovligt reklamemateriale, herunder, men ikke begrænset til, nyhedsbreve, flyers, plakater, brochurer, annoncer, fundraising-breve, årsrapporter, pressesæt, hjemmesider, sociale netværkssider og anden trykt og digital kommunikation uden betaling eller andre overvejelser. Denne tilladelse fortsætter globalt og til evig tid. Du forstår og accepterer, at disse materialer bliver VACAYA’s ejendom og ikke vil blive returneret. Du friholder og fritager hermed VACAYA fra ethvert ansvar, begæringer og sager, som du, dine arvinger, repræsentanter, bobestyrere, administratorer eller andre personer måtte gøre, mens du handler på dine vegne eller på vegne af din ejendom.

FORTROLIGHEDSPOLITIK
Vi er forpligtet til at få dig til at føle dig tryg ved at deltage, udveksle information og nyde VACAYA-oplevelsen. Vi indser vigtigheden af ​​at føle os trygge online og er fuldt ud forpligtet til at beskytte dit privatliv i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Vores privatlivspolitik skitserer den type oplysninger, vi typisk beder dig om, mens du er på vores websted, samt måder, hvorpå vi behandler og nogle gange formidler oplysninger indsamlet fra dig.

DIT REJSEBUREAU

Rejsebureauer og alle andre agenter erklæres udelukkende for at være dine agenter i forbindelse med dine rejsearrangementer med VACAYA og alle yderligere dokumenter vedrørende ferien eller arrangementer foretaget af agenten for alle relaterede rejser, logi, landudflugter og ture.

VACAYA er ikke ansvarlig for nogen repræsentation eller adfærd fra dit rejsebureau, herunder, men ikke begrænset til, enhver manglende tilbagebetaling af dit depositum eller andre midler til VACAYA, som du til enhver tid forbliver ansvarlig for over for VACAYA, eller enhver undladelse af at betale. en refusion fra VACAYA til dig. Ydermere vil dit rejsebureaus modtagelse af disse rejsearrangementer, vilkår og betingelser eller enhver anden kommunikation, meddelelser eller information fra VACAYA udgøre modtagelse af sådanne materialer fra dig.

KORREKT OPFØRSEL KRÆVES AF GÆST

Alle gæster skal acceptere krydstogtleverandørens adfærdskodeks for deres rejse og følge disse retningslinjer efter bedste evne. Gæst forstår, at deres deltagelse i en rejse til enhver tid kan blive afsluttet, hvis gæst bliver disciplineret af civile eller kriminelle myndigheder, vores leverandører eller hvis VACAYA efter eget skøn bestemmer, at gæstens adfærd eller adfærd er uforenelig med interesser, sikkerhed eller velfærd hos andre gæster, vores leverandører, deres ansatte eller uafhængige kontrahenter.

VACAYA har nultolerance over for enhver seksuel kontakt uden samtykke, chikane af andre gæster eller leverandører eller truende adfærd fra sine gæster. Opsigelse på grund af adfærdsovertrædelser vil resultere i obligatorisk afgang fra skibet/fjernelse fra resortet uden refusion for ubrugt del af billetprisen eller andre forudkøbte varer, inklusive dine udflugter, før/efter indkvartering og returflyvning. Gæsten er ansvarlig for at arrangere og betale for deres egne erstatningsrejser og -ophold, hvis det er nødvendigt.

INGEN OPFORDRING

Du må ikke anmode andre gæster til kommercielle formål eller reklamere for varer og tjenester ombord på skibet eller på feriestedet uden VACAYAs forudgående skriftlige tilladelse. Opfordring i enhver form vil resultere i obligatorisk afstigning fra skibet/fjernelse fra resortet uden refusion for ubrugt del af billetprisen eller andre forudkøbte varer, herunder dine udflugter, før/efter indkvartering og returflyvning.

LOVLIG OVERHOLDELSE KRÆVES

Alle gæster skal overholde de lokale love og regler for de steder, de besøger på deres rejse, herunder deres læge- og/eller rekreative stoffers love og restriktioner vedrørende alkoholforbrug. VACAYA er ikke ansvarlig eller ansvarlig for skader, omkostninger og/eller ekstra udgifter, der er opstået som følge af gæstens manglende overholdelse af lokale eller føderale love. Hvis gæsten tilbageholdes, arresteres eller på anden måde tilbageholdes for ikke at opfylde disse krav, er gæsten ansvarlig for at arrangere og betale for deres egne erstatningsrejser og indkvartering, hvis det er nødvendigt.

MEDICINSKE NØDTIDER

VACAYA er ikke ansvarlig for udgifterne til medicinsk behandling, du måtte have behov for under en rejse, og påtager sig intet ansvar vedrørende levering af lægehjælp eller mangel på samme, som du måtte modtage under rejsen. DU ER ANSVARLIG FOR RISICI FORBUNDET MED OG OMKOSTNINGER TIL ENHVER OG ALLE MEDICINSKE BEHANDLINGER OG EVAKUERINGER, DU MÅSKE

KRÆV ELLER MODTAG UNDER DIN REJSE. Gæst fritager VACAYA fra ethvert ansvar i forbindelse med sådan medicinsk behandling, uanset om den er sikret af en tjenesteudbyder på vegne af gæsten eller på anden måde, og accepterer at være ansvarlig for alle udgifter, der påløber for nævnte lægebehandling. Derudover er alle skibslæger, sygeplejersker og andet medicinsk personale uafhængige entreprenører. VACAYA hverken overvåger eller kontrollerer disse uafhængige entreprenørers handlinger og fremsætter heller ikke nogen erklæring, hverken udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til deres egnethed. Du accepterer, at VACAYA ikke påtager sig noget ansvar, ikke garanterer ydeevne og under ingen omstændigheder er ansvarlig for uagtsomme eller forsætlige handlinger eller udeladelser, tab, skade, skade eller forsinkelse på dig og/eller din ejendom i forbindelse med disse tjenester. Disse tjenester leveres kun som en bekvemmelighed for dig; bruge dem på egen risiko.

Ved at bestille en rejse anerkender du den iboende risiko for mulig udsættelse for visse sygdomme, der kan eksistere på ethvert offentligt sted, hvor mennesker er til stede. Du påtager dig frivilligt alle risici relateret til eksponering og accepterer ikke at holde VACAYA eller nogen af ​​VACAYA’s tilknyttede selskaber, direktører, officerer, medarbejdere, agenter, entreprenører eller leverandører ansvarlige for enhver sygdom, skade eller død.

MEDDELELSER

Eventuelle meddelelser, der er nødvendige eller tilladte nedenfor, skal gives:

 1. Hvis til VACAYA, via bekræftet post, anmodes der om en returkvittering, adresseret til:

VACAYA

2020 PENNSYLVANIA AVE. NW SUITE 290

WASHINGTON, DC 20006

Og via e-mail til: info@myvacaya.com

 1. Hvis til gæst, på den e-mail eller fysiske adresse, som gæsten har angivet under registreringsprocessen.
 2. En sådan meddelelse skal anses for givet: ved personlig levering; hvis den sendes med elektronisk post, efter bekræftelse af modtagelsen; eller hvis sendt med bekræftet eller anbefalet post, forudbetalt porto, tre (3) dage efter datoen for

SÆLGER AF REJSEREGISTRERINGSOPLYSNINGER

VACAYA er registreret hos California Department of Justice. CST# 2133954

Registrering som sælger af rejser udgør ikke en godkendelse fra staten Californien. Lovgivningen i Californien kræver, at visse sælgere af rejser skal have en trustkonto eller obligation for at beskytte forbrugernes penge. VACAYA LLC har en obligation på $10.000,00 med Suretec Insurance Company.

Florida CST# ST41322
Iowa CST# 1459
Hawaii CST# TAR-7310
Washington CST# 604-242-268

MARKEDSFØRINGSMATERIALER OG ILLUSTRATIVE BILLEDER

VACAYA bestræber sig på at illustrere de tjenester, det tilbyder, ved hjælp af fotografier eller illustrationer, der giver en realistisk repræsentation af tjenesterne. Bemærk dog, at fotografier og illustrationer, der vises i beskrivelserne , kun er til illustrative formål. De er ikke kontraktmæssige og skal heller ikke opfattes som garantier for betingelserne for de tjenester, der er afbildet på tidspunktet for din rejse.

ANSVARSBEGRÆNSNING

VACAYA agerer som mellemmand eller agent for leverandører, flyselskaber, krydstogtsrederier, hoteller/resorts, transportselskaber, sightseeingselskaber, restauranter osv., ved salg af tjenester eller ved at acceptere reservationer eller reservationer for tjenester, som ikke leveres direkte af VACAYA . Ydermere kan VACAYA ikke kontrollere vores leverandørers omstændigheder, årsager, virkninger, mekaniske fejl, vejr, strejker, konkurser osv. Det er helt klart i din accept af deltagelse i denne rejse, at VACAYA ikke kan garantere flyselskaber, flytider, hoteller, attraktioner, shows, restauranter, sælgere af busser osv., og eventuelle uforudsete ændringer, der måtte opstå i fremtiden. Derfor KAN VACAYA UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN FØLGE-, INDIREKTE, EKSEMPELISKE, SÆRLIGE, TILFÆLDELIGE ELLER STRAFSKADER AF NOGEN ART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, SKADER FOR EVENTUELLE TAB AF MULIGHEDER I TILFÆLDE ELLER VENLIGST AF MULIGHED ELLER SANDSYNLIGHED FOR SÅDANNE SKADER ELLER TAB, UANSET SÅDAN ANSVAR ER BASEREDE PÅ KONTRAKT, TORT, Uagtsomhed ELLER ANDEN JURIDISK TEORI. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN VACAYAS SAMLEDE SAMLEDE ANSVAR OVER FOR GÆSTEN FOR KRAV, DER OPSTÅR I HENHOLD TIL DENNE AFTALE, OVERSTEDE DE SAMLEDE BELØB, DER ER BETALT AF GÆSTEN TIL VACAYA I HENHOLD TIL DENNE AFTALE.

VACAYA TILBYDER FORSKELLIGE TJENESTER LEVERET AF TREDJEPARTSLEVERANDØRER. VACAYA BEHOLDER INGEN EJERSKABSinteresser, LEDELSE ELLER KONTROL AF DISSE TREDJEPARTSLEVERANDØRER. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DET ER TILLADT AF LOVEN, PÅTAGER VACAYA IKKE ANSVAR FOR NOGEN SYGDOM, SKADE, SKADE, DØDSFALD, TAB, ULYKKE ELLER FORSINKELSE PÅ GRUNDET AF EN HANDLING ELLER UNDLADELSE FRA TREDJEPARTER (INKLUSIVT TREDJEPARTER, ELLER PARTER), TS TILSKRIFTLIG TIL DIG SELV, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, Uagtsomt ELLER UGENTLIG HANDLINGER.

FRASKRIVELSE AF GARANTIER

MEDMINDRE ANDET ANGIVES, LEVERES ALLE VARER OG TJENESTER TILBYDES AF VACAYA TIL DIG PÅ EN “SOM DE ER”, “SOM TILGÆNGELIG”. I DET FULDSTÆNDE OMFANG, DER ER TILLADES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER VACAYA ALLE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER AF ENHVER ART, ENTEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅET GARANTI FOR UNDERFORSTÅET GARANTI, POSE, TITEL, UAFBRUDT SERVICE OG ENHVER GARANTI, DER OPSTÅR AF ET FORLØB MED YDELSE, HANDEL ELLER HANDELSBRUG FOR ALLE VARER OG TJENESTER SOLGT AF/GJENNEM VACAYA. Gældende lovgivning i din jurisdiktion tillader muligvis ikke udelukkelse af underforståede garantier, så ovenstående undtagelser gælder muligvis ikke for dig.

FORCE MAJEURE

VACAYA er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af nogen af ​​sine forpligtelser i henhold til denne aftale i en periode, hvor en sådan udførelse er forhindret eller forsinket på grund af Force Majeure. “Force Majeure” refererer til enhver begivenhed uden for VACAYAs rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til hårdt vejr, brand, oversvømmelser, mudderskred, jordskælv, krig, arbejdskonflikter, strejker, politisk uro, natur- eller atomkatastrofer, epidemier, pandemier, World Health Organisationens råd og/eller advarsler, Center for Disease Controls råd og/eller advarsler, det amerikanske udenrigsministeriums råd og/eller advarsler, enhver ordre fra en lokal, provins eller føderal regeringsmyndighed, afbrydelse af magttjenester, terrorisme eller andre årsager ud over kontrol af VACAYA eller vurderes af VACAYA at udgøre en fare for gæsternes sikkerhed og velvære. VACAYA forbeholder sig retten til at annullere enhver service beskrevet i en rejseplan på grund af Force Majeure.

ERSTATNING OG UDGIVELSE

Medmindre andet er angivet heri, fritager Gæst hermed VACAYA fra ethvert ansvar, tab, udgifter, skader eller krav, der opstår som følge af eller som følge af Gæsts deltagelse i en rejse, uanset om det er forårsaget af uagtsom eller hensynsløs adfærd fra Gæst, en Leverandør. , en udbyder af overnatningssteder, en anden tredjepart eller andet.

Gæst accepterer hermed også at skadesløsholde, forsvare og holde VACAYA skadesløs fra og imod enhver og alle skader, tab, krav, forpligtelser, mangler, omkostninger, honorarer (inklusive rimelige advokatsalærer) og udgifter, der opstår som følge af ethvert krav anlagt mod VACAYA vedr. , som er et resultat af eller som følge af gæsts deltagelse i en rejse eller gæsts udførelse af denne aftale.

LØSNING AF TVISTER: Bindende voldgift, gældende lov, jurisdiktion, værneting mv.

Disse vilkår og betingelser og forholdet mellem dig og VACAYA vil være underlagt lovene i Delaware uden hensyntagen til dets lovkonflikter.

Du og VACAYA skal i god tro forsøge at løse enhver tvist vedrørende, relateret til eller henvisning til en rejse, tjenester, der sælges af os, VACAYA’s hjemmeside, enhver litteratur eller materiale vedrørende VACAYA, og disse vilkår og betingelser eller bruddet, opsigelsen, håndhævelsen, fortolkning eller gyldighed heraf (herefter en “Tvist”) gennem indledende forhandlinger. Hvis tvisten ikke løses gennem forhandling i god tro, skal alle tvister udelukkende løses ved bindende voldgift afholdt i Delaware og ledet af én (1) voldgiftsdommer. Voldgiften skal administreres af JAMS eller en lignende ADR-organisation i henhold til JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures og i overensstemmelse med de fremskyndede procedurer i disse regler. Voldgiftsmandens afgørelse er endelig og bindende, og der kan afsiges dom. Såfremt en part undlader at gå videre med voldgift, er den anden part berettiget til at betale sagsomkostninger, herunder et rimeligt advokatsalær for at skulle påtvinge voldgift. Intet heri vil blive fortolket for at forhindre nogen parts brug af påbud og/eller nogen anden forhåndsdom eller foreløbig handling eller afhjælpning. Enhver sådan handling eller afhjælpning skal fungere som et afkald på den flyttende parts ret til at tvinge voldgift af enhver tvist.

Du og VACAYA er enige om at underkaste sig den personlige jurisdiktion for de føderale og statslige domstole i Delaware med hensyn til enhver retssag, der måtte opstå i forbindelse med eller relatere til vores bindende voldgiftsklausul og/eller en tvist. Klienten og VACAYA er enige om, at det eksklusive værneting for enhver retssag, der måtte opstå i forbindelse med eller relaterer til vores bindende voldgiftsklausul og/eller en tvist, skal være de føderale og statslige domstole i Delaware og uigenkaldeligt indgive til enhver sådan domstols jurisdiktion i enhver sådan sag, sag eller procedure og accepterer hermed ikke at gøre krav på, ved bevægelse, som et forsvar eller på anden måde, i en sådan sag, sag eller procedure. (i) han, hun eller det ikke er personligt underlagt en sådan domstols jurisdiktion, (ii) mødestedet er upassende, eller (iii) denne aftale eller genstanden herfor må ikke håndhæves i eller af en sådan domstol. DU ANERKENDER VED AT ACCEPTE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, AT DU OG VACAYA HVER AFGIVER RETTEN TIL EN RETNING AF JURYEN ELLER TIL AT DELTAGE I EN KLASSESØG MED HENSYN TIL KRAV DÆKKET AF DETTE OBLIGATORISKE BINDING. Du accepterer endvidere, at du ikke vil indgive nogen klager gennem et Better Business Bureau eller lignende organisation, før du har gennemført de tvistbilæggelsesprocedurer, der er beskrevet ovenfor (obligatorisk bindende voldgift osv.). Hvis du indgiver en klage gennem et Better Business Bureau eller lignende organisation, handling vil annullere ethvert potentielt krav og/eller eventuelle erstatningsrefusioner, som tidligere måtte være blevet besluttet. Derudover forstår og accepterer du fuldt ud, at forsvaret af enhver klage indgivet til Better Business Bureau eller lignende organisation vil resultere i, at kontrakten forsvares, og at alle omkostninger er kundens ansvar som beskrevet ovenfor.

ADVOKATS HARLARINGER, OMKOSTNINGER OG UDGIFTER VED SAG

Hvis nogen lov eller retfærdighed, herunder en voldgiftssag eller et søgsmål om retshjælp, anlægges for at håndhæve, fortolke eller fortolke bestemmelserne i disse vilkår og betingelser, en rejse eller litteratur eller materiale vedrørende VACAYA eller din rejse, den fremherskende part er berettiget til at få tilbagebetalt faktiske rimelige advokatsalærer, omkostninger og udgifter.

ADSKELBARHED OG OVERLEVELSE

Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses for at være adskillelig og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af ​​eventuelle resterende bestemmelser. Gæst og VACAYA er enige om at erstatte en sådan bestemmelse med en gyldig bestemmelse, som nærmest tilnærmer hensigten og den økonomiske virkning af en sådan afbrudt bestemmelse.

Uanset andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser, eller generelle juridiske principper om det modsatte, vil enhver bestemmelse i disse vilkår og betingelser, der pålægger eller påtænker fortsatte forpligtelser for en part, overleve udløbet eller opsigelsen af ​​disse vilkår og betingelser.

INURERING OG OPDRAGELSE

Denne aftale skal sikre til fordel for og være bindende for parterne hertil, og hver af dem og deres respektive arvinger, bobestyrere, administratorer og overdragere, selvom gæsten ikke må overdrage sine rettigheder eller forpligtelser heri uden forudgående skriftligt samtykke fra VACAYA.

AFSKRIFT, OSV.

Ingen forsinkelse eller undladelse af nogen af ​​parterne i at udøve eller håndhæve på noget tidspunkt nogen rettighed eller bestemmelse heri vil blive betragtet som et afkald heraf på en sådan parts rettigheder herefter til at udøve eller håndhæve hver eneste rettighed og bestemmelse heri. Ingen enkelt dispensation vil udgøre en fortsat eller efterfølgende dispensation. VACAYA garanterer ikke, at det vil gribe ind over for alle brud på disse vilkår og betingelser. Ingen afkald, ændring eller ændring af nogen bestemmelse heri vil være effektiv, medmindre den er skriftlig underskrevet af begge parter.

Ved accept af vores vilkår og betingelser accepterer gæsten at være ansvarlig for enhver fejl i nøjagtigheden af ​​de oplysninger, de giver os, og garanterer, at gæsten, efter overvejelse og med mulighed for at konsultere juridisk rådgiver, er bundet af disse vilkår og betingelser , herunder begrænsningerne af forpligtelser og annulleringspolitikker heri. Dette er en fuldt håndhæver og juridisk bindende aftale.

FOR GÆSTER, DER BOOKTE 15. SEPTEMBER 2023 ELLER SENERE

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle rejse- og rejserelaterede tjenester, der udbydes til salg af VACAYA, LLC (“VACAYA”) og/eller dets embedsmænd, direktører, medarbejdere, repræsentanter, tilknyttede selskaber, agenter eller underleverandører (herefter benævnt “VACAYA”) , “vi” eller “os”). VACAYA er placeret på 2020 Pennsylvania Ave. NW Suite 290, Washington, DC 20006.

Alle reservationer af rejser er underlagt vilkårene og betingelserne for leverandøren af ​​den eller de tjenester, der er inkorporeret i en rejse. Ved at afgive en ordre hos VACAYA accepterer du at overholde alle de relevante leverandørers vilkår og betingelser uden forbehold og at være bundet af begrænsningerne deri. Hvis leverandørens vilkår og betingelser nogensinde er i konflikt med vilkårene og betingelserne for VACAYA, vil VACAYA’s kontrollere alle spørgsmål vedrørende VACAYA’s forpligtelser og ansvar.

Disse vilkår og betingelser indeholder sanktioner for annullering samt visse ansvarsbegrænsninger. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, stil os alle spørgsmål, du har om dem, og/eller konsulter en advokat, før du accepterer at være bundet af dem. Gæster anerkender, at de har noteret sig disse vilkår og betingelser, før de foretager en reservation og har accepteret det samme af:

 • Ved at klikke på onlineboksen mærket “Jeg accepterer” under online booking, eller,
 • Digital signering under MINE TRIPS, eller,
 • Udskrivning, underskrift og tilbagesendelse til os (hvis booket uden for vores online system)

Booking hos VACAYA er ikke mulig uden din accept af disse vilkår og betingelser.

DEFINITIONER

 • Denne VACAYA-gæsteaftale og dens vilkår og betingelser omtales heri som disse “Vilkår og betingelser” eller denne “aftale”.
 • Udtrykket “tjeneste(r)” som anvendt heri omfatter: rejseplanlægning og -rådgivning, passage på krydstogter, chartre og andre vandfartøjer, ture, fritids- eller eventyraktiviteter, hotelværelser, resorts eller andre logi, flyrejser, spatjenester , leje af udstyr, ekspeditioner, restauranter eller måltidstjenester, rejseforsikring og andre rejse- eller rejserelaterede produkter, der tilbydes eller sælges af
 • Udtrykket “Rejse” er defineret som enhver tjeneste eller pakke af tjenester, der tilbydes eller sælges af
 • “Leverandør” eller “Sælger” henviser til enhver udbyder af de Tjenester, vi
 • “Rejseplan” henviser til den særlige tidsplan for en rejse som beskrevet i rejseoversigten på vores hjemmeside eller i vores
 • Henvisninger heri til “Gæst”, “Kunde” eller “dig” gælder for hvert og et af følgende: en part, der deltager i en tilbudt rejse og/eller den part, der køber (eller forsøger at købe) en rejse til sig selv og /eller

BETINGELSER

Tjenesterne, der tilbydes af VACAYA, er tilgængelige for køb af indbyggere i USA, mens de er i USA, dets territorier, besiddelser og protektorater, som har al den fornødne magt og myndighed til at indgå og udføre forpligtelserne i henhold til disse vilkår og betingelser og kan evt. lovligt gøre det.

Ingen uledsagede mindreårige (dem under 18 år) vil blive accepteret. Den gæst, der indsender en rejsereservation for andre, skal være over 18 år for at købe en rejse og acceptere disse vilkår og betingelser. Hvis du rejser med en mindreårig, skal den mindreåriges forælder eller værge, der ledsager dem, acceptere det fulde ansvar for den mindreårige.

Tjenesterne er også tilgængelige for køb af internationale gæster, så længe de anerkender, at dette er amerikansk virksomhed, der drives i henhold til amerikansk lovgivning. Eventuelle tvister, der måtte opstå, vil blive afgjort i overensstemmelse med amerikansk lovgivning i henhold til vores obligatoriske bindende voldgiftsbestemmelse og lovvalgsklausul nedenfor, mv.

ÆNDRING AF VORES VILKÅR OG BETINGELSER

Vores vilkår og betingelser kan til enhver tid ændres eller modificeres af os uden varsel, forudsat at sådanne ændringer ikke vil gælde for rejser, der er bestilt før ændringen eller ændringen. Det er derfor vigtigt, at du konsulterer og accepterer vores vilkår og betingelser på tidspunktet for reservationen, især for at afgøre, hvilke bestemmelser der er i drift på det tidspunkt, hvis de har ændret sig siden sidste gang, du reserverede en rejse med VACAYA eller har gennemgået vores vilkår og betingelser.

PRISER

Vores priser er kontraktmæssige tariffer. Intet krav vedrørende rejsens pris vil blive taget i betragtning, når reservationen er trådt i kraft. Medmindre andet er angivet i beskrivelsen af ​​tilbuddet, vil følgende IKKE være inkluderet som en del af den annoncerede pris :

 • genstande af personlig karakter såsom tillæg og tøjvask
 • gebyrer for overskydende bagage
 • havneafgifter
 • resort gebyrer
 • udenlandske regerings afrejseskatter
 • udgifter til pas eller visum
 • kontrolgebyrer
 • toldgebyrer
 • immigrations- og naturalisationsgebyrer
 • servicegebyrer
 • rejseforsikring inklusive helbred, ulykker, mistet bagage og rejseaflysning
 • lufthavns parkering
 • tips og drikkepenge
 • andre aktiviteter eller genstande, der ikke udtrykkeligt annonceres som inkluderet i prisen på en rejse
 • i beskrivelsen af ​​den tilbudte rejse

Alle priser på vores hjemmeside og i brochurer er aktuelle på udgivelsestidspunktet og kan ændres uden varsel. Ydermere udvikler VACAYA Rejseplaner, priser, politikker og procedurer sig konstant. VACAYA bestræber sig på at sikre, at alle anførte oplysninger er korrekte på tidspunktet for offentliggørelsen. Men enhver information indeholdt heri, herunder men ikke begrænset til priser, kan ændres uden varsel, og VACAYA forbeholder sig retten til at nægte at respektere priser, der er fejlagtigt trykt eller anført. VACAYA er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl, der vises i online og/eller trykte medier. Alle priser er underlagt brændstoftillægsgebyrer og valutakursudsving til enhver tid før eller efter den endelige betaling.

PRISER BASERT PÅ DOBBELT

Vores rejsepriser er pr. person, baseret på to personer, der besætter et værelse eller en hytte (medmindre andet er angivet). Hvis du foretrækker enkelt indkvartering, og hvis de er tilgængelige, har de fleste rejser tillægspriser for enkeltrejsende, så se turoversigten på vores hjemmeside eller ring til en af ​​vores VACAYA-ferieplanlæggere eller dit rejsebureau for at få mere at vide.

RABATTER

Kampagner, kuponer og/eller rabatter tilbudt af krydstogtsrederier/resorts, rejsebureauer og andre leverandører gælder ikke for charterrejser. Derudover gælder alle accepterede kampagner, rabatter og kuponer, der tilbydes af VACAYA, kun for den eller de kvalificerede gæster.

BETALINGER OG AFBRYDELSESGEBYRER

Et depositum pr. gæst af den samlede rejsepris (takst + havneafgifter + drikkepenge) skal betales på reservationstidspunktet baseret på følgende tidsplan. Betaling til VACAYA er begrænset til kreditkort (Visa, MasterCard, AMEX og Discover). Som en engangsservice kan indledende betalinger overføres til fremtidige rejser inden for 30 dage efter bestilling og inden 240 dage før rejsen.

VACAYA Breeze og The V List skal betales fuldt ud på købstidspunktet og kan ikke refunderes.

Indbetalingsplan og afbestillingsgebyrer er som følger, medmindre andet er angivet på rejseoversigtssiden på vores hjemmeside:

Indbetalingsplan for alle VACAYA-rejser (% af den samlede billetpris + havneafgifter + drikkepenge):

Dage før planlagt afgang*

301 dage eller mere – 10 %

Efter 300 dage – 25 %

Ved 240 dage – 50 %

Ved 180 dage – 75 %

Efter 120 dage – 100 %

Afbestillingsgebyrer for alle VACAYA-rejser (% af den samlede billetpris + havneafgifter + drikkepenge):

Dage før planlagt afgang*

300 eller flere dage – 10 %

Fra 299 til 240 dage – 20 %

Fra 239 til 180 dage – 40 %

Fra 179 til 120 dage – 60 %

Fra 119 til 90 dage – 80 %

Fra 89 til 0 dage – 100 %

Procentsatser gælder for rejsens samlede pris, inklusive havneafgifter og drikkepenge. Ovenstående diagram repræsenterer vores standard afbestillingsgebyrer. Nogle af vores kampagner kan dog ikke refunderes og vil blive specifikt noteret på vores hjemmeside.

*”Planlagt afgang” refererer til den annoncerede afrejsedato for en planlagt rejse. En planlagt afrejsedato, der er udskudt på grund af kræfter uden for VACAYAs kontrol, nulstiller ikke disse betalings- og afbestillingsgebyrplaner. Betalings- og afbestillingsgebyrer vil gælde målt fra den oprindeligt planlagte afrejsedato, ikke den udskudte dato, hvor din rejse faktisk afgår. Derfor, uanset datoen for den faktiske afrejse, for alle rejser, der er udskudt eller på anden måde forsinket på grund af kræfter uden for VACAYA’s kontrol, vil fulde afbestillingsgebyrer gælde for alle aflysninger mindre end 90 dage før den oprindeligt planlagte afrejsedato osv.

Nogle VACAYA-kontrakter med krydstogtsrederier/resortspartnere inkluderer en 60-, 90- eller 120-dages fejlfri for VACAYA – hvilket betyder, at vi kan droppe en begivenhedskontrakt i sin helhed i den periode. Hvis en begivenhedskontrakt bortfalder, vil vi kontakte alle gæster, der har reserveret den rejse hos os i denne periode, og tilbyde en fuld refusion eller incitamentsmulighed for at flytte alle betalte penge til en anden allerede annonceret rejse eller til deres VACAYA-konto, der skal anvendes til enhver anden rejse, der endnu ikke er annonceret, og som kan blive tilgængelig ved udgangen af ​​det følgende kalenderår.

KUN BEBOERE i CALIFORNIEN OG ILLINOIS:

Ved annullering af transport- eller rejseydelserne, hvor Kunden ikke er skyld i og ikke har annulleret i strid med vilkår og betingelser, som tidligere klart og iøjnefaldende er oplyst og godkendt af Kunden, skal alle beløb, der betales til sælger af rejser for tjenesteydelser, forudsat vil straks blive udbetalt til Kunden, medmindre Kunden skriftligt informerer sælgeren om rejsen efter annullering. I Californien gælder denne bestemmelse ikke, hvor rejsesælgeren har overført betalingen til en anden registreret engrossælger af rejser eller en transportør uden at opnå en refusion, og hvor grossisten eller udbyderen misligholder at levere den aftalte transport eller service. I denne situation skal rejsesælgeren give Kunden en skriftlig erklæring ledsaget af bankdokumentation, der fastslår udbetalingen af ​​betalingen, og hvis den udbetales til en engrossælger af rejser, bevis for den aktuelle registrering af denne grossist.

ANNULERINGER OG/ELLER ÆNDRINGER TILSKRIFTLIG TIL VACAYA, LEVERANDØRER ELLER FORCE MAJEURE

Især som følge af årsager uden for vores kontrol (f.eks. vejr- og rejseforhold, flodvandstande, politiske eller miljømæssige ændringer, udstyrsfejl, pandemi, ændringer i flyveplanen eller omlægning af flyruter og tider, heri i fællesskab omtalt som “Force Majeure” ”), har vi ved lejligheder været nødt til at foretage ændringer i og/eller annullere bekræftede reservationer. Selvom vi altid bestræber os på at undgå ændringer og aflysninger, skal vi forbeholde os retten til at gøre det og erstatte alternative arrangementer af sammenlignelig pengeværdi uden kompensation.

VACAYA forbeholder sig retten til at justere rejseplanen eller ændre formerne for land-, sø- og luftrejser, ændre kvaliteten af ​​overnatningssteder eller på anden måde ændre turen uden forudgående varsel. Vi påtager os intet ansvar for tab af nydelse som følge af disse ændringer. VACAYA vil forsøge at give forhåndsmeddelelse om eventuelle ændringer af rejseplanen eller tjenesterne i det omfang det er muligt.

Eventuelle yderligere omkostninger, der opstår som følge af udsættelse, forsinkelse eller forlængelse af en rejse eller justering af rejseplanen på grund af Force Majeure, vil være deltagerens ansvar. Deltageren accepterer, at krydstogtkaptajner har fuld tilladelse til at ændre rejseplaner i passagerernes og fartøjets interesse, nydelse og sikkerhed.

VACAYA forbeholder sig ret til efter eget skøn og som mellemmand eller agent for disse leverandører at ændre rejseplanen, komponenter i rejseplanen eller den brug af leverandører, der er bedst til driften af ​​en rejse. VACAYA er ikke ansvarlig over for nogen person for udgifter, tab af tid, penge eller andre omstændigheder som følge af en fejl hos vores leverandør, ændring i rejseplanen eller ændring af rejsearrangementer. VACAYA forbeholder sig retten til til enhver tid at erstatte Tjenester inklusive, men ikke begrænset til: skibe, skibskabiner, hoteller, shows, flyselskaber, restauranter, attraktioner osv. Ydermere har dit krav om disse uforudsete ændringer på ingen måde indflydelse på din beslutning om at annullere eller give afkald på afbestillingsbøder, der vil blive pålagt som følge af din annullering.

Derudover er alle specificerede serviceanmodninger (såsom flysæder, lugetyper, hotelværelsestyper osv.) anmodninger, der ikke kan garanteres af os, og din deltagelse i en rejse forudsætter på ingen måde, at du har fået nogen garantier mht. særlige tjenester. INGEN repræsentant for VACAYA kan gøre krav på disse garantier om det modsatte.

Vi forbeholder os også retten til at annullere enhver rejse før afrejse, og i sådanne tilfælde vil alle betalinger blive refunderet uden yderligere forpligtelser fra vores side. Hvis en gæst forlader rejsen på noget tidspunkt, vil alle returpriser og andre udgifter blive påtaget af gæsten. VACAYA forbeholder sig retten til at beholde op til sine agenturindtægter i tilfælde af aflysninger af en hvilken som helst grund beskrevet heri.

GÆSTEUDSKIFTNING (NAVNEÆNDRINGER)

For et gebyr på 100 USD pr. person kan gæsteudskiftninger foretages på fuldt indbetalte reservationer, hvor der ikke skal foretages refusion af billetprisen. For ændringer af reservationer med forfalden saldo, eller hvor midler skal tilbagebetales og tilbagebetales, betales et gebyr på 6 % plus eventuel forskel mellem den oprindelige og aktuelle salgspris fuldt ud på tidspunktet for ændringen. Ændringer er også underlagt eventuelle ekstra gebyrer pålagt af leverandører, flyselskaber, krydstogtsrederier, hoteller/resorts, transportselskaber, sightseeingselskaber, restauranter osv. Alle gæsteudskiftninger skal håndteres direkte med en VACAYA Vacation Planner mindst 14 dage før afrejse. Flybilletternes overførsel varierer afhængigt af luftfartsselskab og er dit eget ansvar.

NAVNERETTELSER

Før du gennemfører din online reservation, skal du sørge for at kontrollere stavningen af ​​dit fulde juridiske navn. Dit navn skal svare nøjagtigt til dit pas/bevis på statsborgerskab. Hvis du har begået en fejl, hjælper vores ferieplanlæggere dig gerne med at rette det gratis. Denne rettelse skal dog anmodes om, FØR manifestet for din rejse genereres (ca. 120 dage ude). Når det officielle krydstogtskibs/resorts manifest er blevet genereret, vil der blive opkrævet et navnekorrektionsgebyr på $100.

AFSLAGTE BETALINGER

Hvis dit kreditkort afvises for nogen betaling, vil VACAYA kontakte dig (eller din agent) med det samme for at rette op på situationen. Hvis der går 7 hverdage uden afklaring, kan din reservation blive annulleret og alle betalinger indtil det tidspunkt fortabes.

JURIDISKE NAVNE OG BEVIS FOR BORGERSKAB

VACAYA kræver, at du opgiver dit fulde juridiske navn, fødselsdato og statsborgerskabsland, som det fremgår af dit pas på reservationstidspunktet. Eventuelle ændringer i stavningen af ​​dit navn, efter at reservationsnumre er blevet udstedt, vil medføre et navnekorrektionsgebyr på $100. Pas, visa og bevis for statsborgerskab kan være påkrævet for at rejse. Det er dit ansvar at kontakte eventuelle myndigheder (amerikanske toldmyndigheder for amerikanere eller dit udenlandske konsulatkontor, hvis du ikke er amerikansk statsborger) for at få de nødvendige pas, visum eller bevis for statsborgerskab. Et gyldigt pas skal have seks (6) måneder tilbage på passet efter din planlagte tilbagevenden til USA. Hvis det ikke gør det, skal du forny dit pas. VACAYA råder kraftigt til, at alle gæster, der forlader USA, får et gyldigt pas til rejsen. Nogle lande kan nægte adgang på grund af aktuelle og/eller tidligere juridiske problemer. Det er dit ansvar at tjekke med konsulatet for at sikre, at eventuelle tidligere og/eller nuværende juridiske problemer ikke forhindrer dig i at komme ind i de lande, du måtte besøge på din rejse. Nogle lande/leverandører (f.eks. krydstogtsrederier, flyselskaber osv.) kan nægte indrejse, udrejse eller boarding på grund af tidligere eller nuværende juridiske spørgsmål eller tidligere eller nuværende statsborgerskabsstatus. Det er DIT ansvar at bekræfte ENHVER af de ovennævnte forhold med den rette offentlige myndighed. Dette er din eneste meddelelse om bevis for statsborgerskab, pas og visa.

VACAYA er ikke ansvarlig for din mangel på korrekt identifikation eller nægtet adgang/afvist boarding.

HOTEL GEBYRER

Ethvert hotel, der kræver, at gæster betaler et “resortsgebyr”, “turistskat” eller “byskat ” ved ankomsten til hotellet, vil være gæstens ansvar for at blive betalt til hotellet i lokal valuta ved ankomsten. I tilfælde, hvor VACAYA ikke er i stand til at forudbetale disse skatter og afgifter på vegne af klienten, kan VACAYA ikke holdes ansvarlig over for nogen rejsende for tilbagebetaling af disse skatter og afgifter.

VALGFRI PRÆ/POST TURE

Valgfri før/efter ture kan kræve et minimum antal passagerer for at kunne operere. Skulle VACAYA annullere en valgfri før/efter tur, vil du blive refunderet fuldt ud. Eventuelle aflysninger påbegyndt af dig vil være underlagt de nuværende annulleringsstraffe.

VALGFRI TURE

Reservationer på valgfrie ture kan ikke overdrages og refunderes ikke efter reservation, inklusive, men ikke begrænset til, annullering af havnen af ​​Cruise Line eller vejrproblemer. Ved at bestille en valgfri tur, anerkender du, at udflugter ikke kan aflyses af nogen grund, herunder men ikke begrænset til, fortrydelse af køb osv. Selvom der ikke forventes nogen ændringer af rejseplanen, forbeholder VACAYA sig retten til at ændre enhver tur, tidsplan eller pris eller til at erstatte stop og attraktioner på enhver tur uden varsel og til at bruge erstatningsudstyr efter behov. Du skal kontakte din rejseforsikringsudbyder for at forsikre dit valgfri turkøb (eller andre yderligere køb foretaget til reservationen). Gå ikke ud fra, at ture er forsikret, fordi du har en politik på dit basiskrydstogt eller ferierejsearrangementer. VACAYA vil ikke blive holdt ansvarlig for ture, der ikke er forsikret af din forsikringsudbyder. Vi forbeholder os retten til at kræve et minimum antal passagerer til at udføre enhver tur. Enhver tur, der aflyses af VACAYA, vil omgående blive refunderet. VACAYA anbefaler stærkt, at du gennemgår valgfrie ture, der tilbydes af krydstogtselskabet/leverandøren, samt deres vilkår og betingelser for at sikre, at du vælger de valgfrie ture, der bedst passer til dine rejsebehov. Derudover bedes du gennemgå din underskrevne passagerinformationsaftale og vores generelle vilkår og betingelser for turen. Denne aftale gælder for alle valgfrie ture, du køber fra VACAYA. VACAYA agerer som mellemmand eller agent for leverandører, flyselskaber, krydstogtsrederier, hoteller, busser, restauranter, sightseeingselskaber, andre rejsebureauer osv., ved salg af tjenester eller ved at acceptere reservationer eller reservationer for tjenester, der ikke leveres direkte ved os. Derfor kan VACAYA ikke holdes ansvarlig for nogen forsætlige eller utilsigtede eller skødesløse handlinger eller udeladelser fra en del af sådanne leverandører, som vil resultere i tab, skade, forsinkelse eller skade på dig eller dine rejsekammerater eller gruppemedlemmer. Ved at deltage i vores valgfrie turprogram bekræfter du, at du ikke på noget tidspunkt vil bestride eventuelle gebyrer eller behandle en tilbageførsel med dit kreditkortselskab. Skulle en kreditkorttvist eller tilbageførsel opstå, accepterer du at betale VACAYA for alle omkostninger, der er involveret i nævnte tvist eller tilbageførsel, inklusive men ikke begrænset til bankgebyrer, juridiske gebyrer og administrative omkostninger.

FORSIKRING

Hvis du bliver nødt til at aflyse din rejse på grund af sygdom, skade eller død hos dig eller et nærmeste familiemedlem, afhængigt af den købte dækning, kan rejseafbestillingsforsikringen beskytte nogle af eller alle depositum og betalinger for både fly- og rejseomkostninger. Aflysning af rejse og afbrydelsesstraffe kan være betydelige. Køb af rejseafbestillingsforsikring er normalt påkrævet inden for 14 dage efter booking.

Vi anbefaler stærkt, at alle gæster køber en tredjeparts rejsebeskyttelsesforsikring, som giver fordele ved aflysning/afbrydelse af rejse og mere. Læs venligst relaterede rejsebeskyttelsesplandokumenter omhyggeligt. Det anbefales, at du sammenligner og gennemgår anden rejsebeskyttelse inden køb. VACAYA ejer eller driver ikke nogen rejsebeskyttelsesudbyder og har heller ingen indflydelse på udfaldet af et krav. Det er en gæsts ansvar at forstå begrænsningerne af deres forsikringsdækning og købe yderligere forsikring efter behov. Det er gæstens eneansvar at undersøge, evaluere og købe passende dækning. Gæst accepterer, at VACAYA ikke er ansvarlig for uforsikrede tab. På grund af mellemstatslige forsikringsbestemmelser kan VACAYA ikke anbefale dækning eller besvare specifikke spørgsmål om forsikring.

FLYSELSKABERS ARRANGEMENTER

Fra tid til anden kan VACAYA tilbyde charterflymuligheder. Når først VACAYA udsteder en flybillet, vil denne billet være 100 % ikke-refunderbar/ikke-omskiftelig/ikke-overførbar.

VACAYA betaler IKKE NOGEN luftfartsselskabs pålagte gebyrer for bagage, sædetildelinger, indtjekningsgebyrer osv. TSA kræver, at navnene på flybilletter SKAL SAMME med navnet, som det fremgår af dit pas. At have et forkert stavet navn kan resultere i yderligere gebyrer, en ny billet, der bliver købt og/eller nægtet boarding. ALLE omkostninger, der involverer en navneændring til en flybillet, vil være den rejsendes ansvar. VACAYA er ikke ansvarlig, hvis et flyselskab forsinker et fly af en eller anden grund, herunder vejret. Hvis du ikke er i stand til at tage af sted, er det dit ansvar at samarbejde med en anden fragtmand for at nå din destination. VACAYA er ikke ansvarlig for eventuelle yderligere udgifter, du måtte pådrage dig, inden du deltager i din rejse. VACAYA deltager ikke i, og vi kan heller ikke bistå i nogen frequent flyer-programmer.

SÆRLIGE BEHOV

Vi byder gæster med særlige behov velkommen. Gæster, der har medicinske, fysiske eller andre særlige behov, skal kontakte VACAYA inden for 60 dage efter afrejse for at indlede yderligere assistance gennem os. Gæster opfordres også til at kontakte krydstogtselskabet eller feriestedet direkte. Gæster skal være opmærksomme på, at hvert land har sine egne standarder for tilgængelighed for personer med handicap. Inden du rejser, skal du besøge travel.state.gov/destination og indtaste et land eller område for at finde oplysninger om bevægelseshæmmede rejsende i afsnittet om særlige love og omstændigheder. For at flyve med handicap anbefaler vi at ringe til Transportation Security Administrations (TSA) gratis hjælpelinje for rejsende med handicap og medicinske tilstande: 855-787-2227, eller tjekke TSA’s hjemmeside, TSA Cares . De kan besvare spørgsmål om screeningspolitikker, procedurer og sikkerhedskontrolpunkter.

kæledyr

Ingen kæledyr eller andre dyr, bortset fra visse nødvendige servicedyr af en handicappet gæst, er tilladt ombord på skibet/på resortet. Gæster, der ønsker at medbringe et servicedyr, skal underrette Cruise Line/Resort direkte på reservationstidspunktet for at modtage skriftlig godkendelse. VACAYA har ingen del i at opnå dispensationer for servicedyr, da dette alene er gæstens ansvar. VACAYA Vacation Planners vil henvise dig direkte til krydstogtsrederiet/resortet.

FOTOUDGIVELSE

VACAYA ansatte fotografer og videografer (adskilt fra krydstogtskibe/resort fotografer/videografer) vil være ombord og på feriestederne for at fange begivenhedernes ånd til vores fremtidige reklame- og reklameformål. Du kan støde på VACAYA ansatte fotografer/videografer på to måder:

 1. VACAYA ansatte fotografer/videografer (med navneskilte) kan fra tid til anden anmode om, at du skal være hovedfokus for et reklamebillede eller videooptagelse. De vil annoncere sig selv og invitere dig med i skud. Hvis du foretrækker ikke at være i fokus for et salgsfremmende skud, bedes du give dem besked på det tidspunkt, og de vil straks efterkomme din anmodning. Vores fotooptagelser er meget oplagte, og det er nemt at undgå dem (hvis du vælger det).
 2. VACAYA ansatte fotografer/videografer kan utilsigtet fange dig i baggrunden af ​​et billede, de tager til vores salgsfremmende formål. I dette tilfælde vil du muligvis ikke modtage individuel meddelelse, og vi vil heller ikke søge din

Ved at deltage i en VACAYA-ferie giver du og alle gæster, der rejser på din reservation, og autoriserer VACAYA retten til at optage, redigere, ændre, kopiere, udstille, offentliggøre, distribuere og gøre brug af alle billeder eller videoer taget af dig for at blive brugt i og/eller til lovligt reklamemateriale, herunder, men ikke begrænset til, nyhedsbreve, flyers, plakater, brochurer, annoncer, fundraising-breve, årsrapporter, pressesæt, hjemmesider, sociale netværkssider og anden trykt og digital kommunikation uden betaling eller andre overvejelser. Denne tilladelse fortsætter globalt og til evig tid. Du forstår og accepterer, at disse materialer bliver VACAYA’s ejendom og ikke vil blive returneret. Du friholder og fritager hermed VACAYA fra ethvert ansvar, begæringer og sager, som du, dine arvinger, repræsentanter, bobestyrere, administratorer eller andre personer måtte gøre, mens du handler på dine vegne eller på vegne af din ejendom.

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Vi er forpligtet til at få dig til at føle dig tryg ved at deltage, udveksle information og nyde VACAYA-oplevelsen. Vi indser vigtigheden af ​​at føle os trygge online og er fuldt ud forpligtet til at beskytte dit privatliv i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Vores privatlivspolitik skitserer den type oplysninger, vi typisk anmoder om dig, mens du er på vores websted, samt måder, hvorpå vi behandler og nogle gange formidler oplysninger indsamlet fra dig.

DIT REJSEBUREAU

Rejsebureauer og alle andre agenter erklæres udelukkende for at være dine agenter i forbindelse med dine rejsearrangementer med VACAYA og alle yderligere dokumenter vedrørende ferien eller arrangementer foretaget af agenten for alle relaterede rejser, logi, landudflugter og ture.

VACAYA er ikke ansvarlig for nogen repræsentation eller adfærd fra dit rejsebureau, herunder, men ikke begrænset til, enhver manglende tilbagebetaling af dit depositum eller andre midler til VACAYA, som du til enhver tid forbliver ansvarlig for over for VACAYA, eller enhver undladelse af at betale. en refusion fra VACAYA til dig. Ydermere vil dit rejsebureaus modtagelse af disse rejsearrangementer, vilkår og betingelser eller enhver anden kommunikation, meddelelser eller information fra VACAYA udgøre modtagelse af sådanne materialer fra dig.

KORREKT OPFØRSEL KRÆVES AF GÆST

Alle gæster skal acceptere krydstogtleverandørens adfærdskodeks for deres rejse og følge disse retningslinjer efter bedste evne. Gæst forstår, at deres deltagelse i en rejse til enhver tid kan blive afsluttet, hvis gæst bliver disciplineret af civile eller kriminelle myndigheder, vores leverandører eller hvis VACAYA efter eget skøn bestemmer, at gæstens adfærd eller adfærd er uforenelig med interesser, sikkerhed eller velfærd hos andre gæster, vores leverandører, deres ansatte eller uafhængige kontrahenter.

VACAYA har nultolerance over for enhver seksuel kontakt uden samtykke, chikane af andre gæster eller leverandører eller truende adfærd fra sine gæster. Opsigelse på grund af adfærdsovertrædelser vil resultere i obligatorisk afgang fra skibet/fjernelse fra resortet uden refusion for ubrugt del af billetprisen eller andre forudkøbte varer, inklusive dine udflugter, før/efter indkvartering og returflyvning. Gæsten er ansvarlig for at arrangere og betale for deres egne erstatningsrejser og -ophold, hvis det er nødvendigt.

INGEN OPFORDRING

Du må ikke anmode andre gæster til kommercielle formål eller reklamere for varer og tjenester ombord på skibet eller på feriestedet uden VACAYAs forudgående skriftlige tilladelse. Opfordring i enhver form vil resultere i obligatorisk afstigning fra skibet/fjernelse fra resortet uden refusion for ubrugt del af billetprisen eller andre forudkøbte varer, herunder dine udflugter, før/efter indkvartering og returflyvning.

LOVLIG OVERHOLDELSE KRÆVES

Alle gæster skal overholde de lokale love og regler for de steder, de besøger på deres rejse, herunder deres læge- og/eller rekreative stoffers love og restriktioner vedrørende alkoholforbrug. VACAYA er ikke ansvarlig eller ansvarlig for skader, omkostninger og/eller ekstra udgifter, der er opstået som følge af gæstens manglende overholdelse af lokale eller føderale love. Hvis gæsten tilbageholdes, arresteres eller på anden måde tilbageholdes for ikke at opfylde disse krav, er gæsten ansvarlig for at arrangere og betale for deres egne erstatningsrejser og indkvartering, hvis det er nødvendigt.

MEDICINSKE NØDTIDER

VACAYA er ikke ansvarlig for udgifterne til medicinsk behandling, du måtte have behov for under en rejse, og påtager sig intet ansvar vedrørende levering af lægehjælp eller mangel på samme, som du måtte modtage under rejsen. DU ER ANSVARLIG FOR RISICI FORBUNDET MED OG OMKOSTNINGER TIL ENHVER OG ALLE MEDICINSKE BEHANDLINGER OG EVAKUERINGER, DU MÅSKE

KRÆV ELLER MODTAG UNDER DIN REJSE. Gæst fritager VACAYA fra ethvert ansvar i forbindelse med sådan medicinsk behandling, uanset om den er sikret af en tjenesteudbyder på vegne af gæsten eller på anden måde, og accepterer at være ansvarlig for alle udgifter, der påløber for nævnte lægebehandling. Derudover er alle skibslæger, sygeplejersker og andet medicinsk personale uafhængige entreprenører. VACAYA hverken overvåger eller kontrollerer disse uafhængige entreprenørers handlinger og fremsætter heller ikke nogen erklæring, hverken udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til deres egnethed. Du accepterer, at VACAYA ikke påtager sig noget ansvar, ikke garanterer ydeevne og under ingen omstændigheder er ansvarlig for uagtsomme eller forsætlige handlinger eller udeladelser, tab, skade, skade eller forsinkelse på dig og/eller din ejendom i forbindelse med disse tjenester. Disse tjenester leveres kun som en bekvemmelighed for dig; bruge dem på egen risiko.

Ved at bestille en rejse anerkender du den iboende risiko for mulig udsættelse for visse sygdomme, der kan eksistere på ethvert offentligt sted, hvor mennesker er til stede. Du påtager dig frivilligt alle risici relateret til eksponering og accepterer ikke at holde VACAYA eller nogen af ​​VACAYA’s tilknyttede selskaber, direktører, officerer, medarbejdere, agenter, entreprenører eller leverandører ansvarlige for enhver sygdom, skade eller død.

MEDDELELSER

Eventuelle meddelelser, der er nødvendige eller tilladte nedenfor, skal gives:

 1. Hvis til VACAYA, via bekræftet post, anmodes der om en returkvittering, adresseret til:

VACAYA

2020 PENNSYLVANIA AVE. NW SUITE 290

WASHINGTON, DC 20006

Og via e-mail til : info@myvacaya.com

 1. Hvis til gæst, på den e-mail eller fysiske adresse, som gæsten har angivet under registreringsprocessen.
 2. En sådan meddelelse skal anses for givet: ved personlig levering; hvis den sendes med elektronisk post, efter bekræftelse af modtagelsen; eller hvis sendt med bekræftet eller anbefalet post, forudbetalt porto, tre (3) dage efter datoen for

SÆLGER AF REJSEREGISTRERINGSOPLYSNINGER

VACAYA er registreret hos California Department of Justice. CST# 2133954

Registrering som sælger af rejser udgør ikke en godkendelse fra staten Californien. Lovgivningen i Californien kræver, at visse sælgere af rejser skal have en trustkonto eller obligation for at beskytte forbrugernes penge. VACAYA LLC har en obligation på $10.000,00 med Suretec Insurance Company.

Florida CST# ST41322

Iowa CST# 1459

Hawaii CST# TAR-7310

Washington CST# 604-242-268

MARKEDSFØRINGSMATERIALER OG ILLUSTRATIVE BILLEDER

VACAYA bestræber sig på at illustrere de tjenester, det tilbyder, ved hjælp af fotografier eller illustrationer, der giver en realistisk repræsentation af tjenesterne. Bemærk dog, at fotografier og illustrationer, der vises i beskrivelserne , kun er til illustrative formål. De er ikke kontraktmæssige og skal heller ikke opfattes som garantier for betingelserne for de tjenester, der er afbildet på tidspunktet for din rejse.

KONTAKT

Ved at booke hos VACAYA og acceptere VACAYAs vilkår og betingelser, giver du VACAYA mulighed for at kontakte dig via e-mail, SMS eller telefon. Du giver os disse oplysninger ved booking, og oplysningerne opbevares sikkert i VACAYAs reservationsstyringssystem, RezMagic. Alle gæster på en reservation skal inkludere både en gyldig e-mailadresse og mobiltelefonnummer ved reservation. Gæster har selvfølgelig lov til at afmelde VACAYA e-mails eller tekstbeskeder til enhver tid. Bemærk dog, at hvis du afmelder dig, vil du ikke længere modtage servicebeskeder vedrørende din reservation (reservationsnumre, boardinginstruktioner, havneplacering osv.). VACAYA er i overensstemmelse med General Data Protection Regulations (GDPR). For at lære mere om, hvordan VACAYA indsamler, opbevarer og behandler dine private oplysninger i overensstemmelse med GDPR, bedes du se vores privatlivspolitik, som findes i afsnittet Gæsteressourcer på VACAYA.com.

ANSVARSBEGRÆNSNING

VACAYA agerer som mellemmand eller agent for leverandører, flyselskaber, krydstogtsrederier, hoteller/resorts, transportselskaber, sightseeingselskaber, restauranter osv., ved salg af tjenester eller ved at acceptere reservationer eller reservationer for tjenester, som ikke leveres direkte af VACAYA . Ydermere kan VACAYA ikke kontrollere vores leverandørers omstændigheder, årsager, virkninger, mekaniske fejl, vejr, strejker, konkurser osv. Det er helt klart i din accept af deltagelse i denne rejse, at VACAYA ikke kan garantere flyselskaber, flytider, hoteller, attraktioner, shows, restauranter, sælgere af busser osv., og eventuelle uforudsete ændringer, der måtte opstå i fremtiden. Derfor KAN VACAYA UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN FØLGE-, INDIREKTE, EKSEMPELISKE, SÆRLIGE, TILFÆLDELIGE ELLER STRAFSKADER AF NOGEN ART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, SKADER FOR EVENTUELLE TAB AF MULIGHEDER I TILFÆLDE ELLER VENLIGST AF MULIGHED ELLER SANDSYNLIGHED FOR SÅDANNE SKADER ELLER TAB, UANSET SÅDAN ANSVAR ER BASEREDE PÅ KONTRAKT, TORT, Uagtsomhed ELLER ANDEN JURIDISK TEORI. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN VACAYAS SAMLEDE SAMLEDE ANSVAR OVER FOR GÆSTEN FOR KRAV, DER OPSTÅR I HENHOLD TIL DENNE AFTALE, OVERSTEDE DE SAMLEDE BELØB, DER ER BETALT AF GÆSTEN TIL VACAYA I HENHOLD TIL DENNE AFTALE.

VACAYA TILBYDER FORSKELLIGE TJENESTER LEVERET AF TREDJEPARTSLEVERANDØRER. VACAYA BEHOLDER INGEN EJERSKABSinteresser, LEDELSE ELLER KONTROL AF DISSE TREDJEPARTSLEVERANDØRER. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DET ER TILLADT AF LOVEN, PÅTAGER VACAYA IKKE ANSVAR FOR NOGEN SYGDOM, SKADE, SKADE, DØDSFALD, TAB, ULYKKE ELLER FORSINKELSE PÅ GRUNDET AF EN HANDLING ELLER UNDLADELSE FRA TREDJEPARTER (INKLUSIVT TREDJEPARTER, ELLER PARTER), TS TILSKRIFTLIG TIL DIG SELV, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, Uagtsomt ELLER UGENTLIG HANDLINGER.

FRASKRIVELSE AF GARANTIER

MEDMINDRE ANDET ANGIVES, LEVERES ALLE VARER OG TJENESTER TILBYDES AF VACAYA TIL DIG PÅ EN “SOM DE ER”, “SOM TILGÆNGELIG”. I DET FULDSTÆNDE OMFANG, DER ER TILLADES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER VACAYA ALLE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER AF ENHVER ART, ENTEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅET GARANTI FOR UNDERFORSTÅET GARANTI, POSE, TITEL, UAFBRUDT SERVICE OG ENHVER GARANTI, DER OPSTÅR AF ET FORLØB MED YDELSE, HANDEL ELLER HANDELSBRUG FOR ALLE VARER OG TJENESTER SOLGT AF/GJENNEM VACAYA. Gældende lovgivning i din jurisdiktion tillader muligvis ikke udelukkelse af underforståede garantier, så ovenstående undtagelser gælder muligvis ikke for dig.

FORCE MAJEURE

VACAYA er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af nogen af ​​sine forpligtelser i henhold til denne aftale i en periode, hvor en sådan udførelse er forhindret eller forsinket på grund af Force Majeure. “Force Majeure” refererer til enhver begivenhed uden for VACAYAs rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til hårdt vejr, brand, oversvømmelser, mudderskred, jordskælv, krig, arbejdskonflikter, strejker, politisk uro, natur- eller atomkatastrofer, epidemier, pandemier, World Health Organisationens råd og/eller advarsler, Center for Disease Controls råd og/eller advarsler, det amerikanske udenrigsministeriums råd og/eller advarsler, enhver ordre fra en lokal, provins eller føderal regeringsmyndighed, afbrydelse af magttjenester, terrorisme eller andre årsager ud over kontrol af VACAYA eller vurderes af VACAYA at udgøre en fare for gæsternes sikkerhed og velvære. VACAYA forbeholder sig retten til at annullere enhver service beskrevet i en rejseplan på grund af Force Majeure.

ERSTATNING OG UDGIVELSE

Medmindre andet er angivet heri, fritager Gæst hermed VACAYA fra ethvert ansvar, tab, udgifter, skader eller krav, der opstår som følge af eller som følge af Gæsts deltagelse i en rejse, uanset om det er forårsaget af uagtsom eller hensynsløs adfærd fra Gæst, en Leverandør. , en udbyder af overnatningssteder, en anden tredjepart eller andet.

Gæst accepterer hermed også at skadesløsholde, forsvare og holde VACAYA skadesløs fra og imod enhver og alle skader, tab, krav, forpligtelser, mangler, omkostninger, honorarer (inklusive rimelige advokatsalærer) og udgifter, der opstår som følge af ethvert krav anlagt mod VACAYA vedr. , som er et resultat af eller som følge af gæsts deltagelse i en rejse eller gæsts udførelse af denne aftale.

LØSNING AF TVISTER: Bindende voldgift, gældende lov, jurisdiktion, værneting mv.

Disse vilkår og betingelser og forholdet mellem dig og VACAYA vil være underlagt lovene i Delaware uden hensyntagen til dets lovkonflikter.

Du og VACAYA skal i god tro forsøge at løse enhver tvist vedrørende, relateret til eller henvisning til en rejse, tjenester, der sælges af os, VACAYA’s hjemmeside, enhver litteratur eller materiale vedrørende VACAYA, og disse vilkår og betingelser eller bruddet, opsigelsen, håndhævelsen, fortolkning eller gyldighed heraf (herefter en “Tvist”) gennem indledende forhandlinger. Hvis tvisten ikke løses gennem forhandling i god tro, skal alle tvister udelukkende løses ved bindende voldgift afholdt i Delaware og ledet af én (1) voldgiftsdommer. Voldgiften skal administreres af JAMS eller en lignende ADR-organisation i henhold til JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures og i overensstemmelse med de fremskyndede procedurer i disse regler. Voldgiftsmandens afgørelse er endelig og bindende, og der kan afsiges dom. Såfremt en part undlader at gå videre med voldgift, er den anden part berettiget til at betale sagsomkostninger, herunder et rimeligt advokatsalær for at skulle påtvinge voldgift. Intet heri vil blive fortolket for at forhindre nogen parts brug af påbud og/eller nogen anden forhåndsdom eller foreløbig handling eller afhjælpning. Enhver sådan handling eller afhjælpning skal fungere som et afkald på den flyttende parts ret til at tvinge voldgift af enhver tvist. Alle tvister skal indgives inden for 90 dage efter afslutningen af ​​den relaterede rejse.

Du og VACAYA er enige om at underkaste sig den personlige jurisdiktion for de føderale og statslige domstole i Delaware med hensyn til enhver retssag, der måtte opstå i forbindelse med eller relatere til vores bindende voldgiftsklausul og/eller en tvist. Klienten og VACAYA er enige om, at det eksklusive værneting for enhver retssag, der måtte opstå i forbindelse med eller relaterer til vores bindende voldgiftsklausul og/eller en tvist, skal være de føderale og statslige domstole i Delaware og uigenkaldeligt indgive til enhver sådan domstols jurisdiktion i enhver sådan sag, sag eller procedure og accepterer hermed ikke at gøre krav på, ved bevægelse, som et forsvar eller på anden måde, i en sådan sag, sag eller procedure. (i) han, hun eller det ikke er personligt underlagt en sådan domstols jurisdiktion, (ii) mødestedet er upassende, eller (iii) denne aftale eller genstanden herfor må ikke håndhæves i eller af en sådan domstol. DU ANERKENDER VED AT ACCEPTE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, AT DU OG VACAYA HVER AFGIVER RETTEN TIL EN RETNING AF JURYEN ELLER TIL AT DELTAGE I EN KLASSESØG MED HENSYN TIL KRAV DÆKKET AF DETTE OBLIGATORISKE BINDING. Du accepterer endvidere, at du ikke vil indgive nogen klager gennem et Better Business Bureau eller lignende organisation, før du har gennemført de tvistbilæggelsesprocedurer, der er beskrevet ovenfor (obligatorisk bindende voldgift osv.). Hvis du indgiver en klage gennem et Better Business Bureau eller lignende organisation, handling vil annullere ethvert potentielt krav og/eller eventuelle erstatningsrefusioner, som tidligere måtte være blevet besluttet. Derudover forstår og accepterer du fuldt ud, at forsvaret af enhver klage indgivet til Better Business Bureau eller lignende organisation vil resultere i, at kontrakten forsvares, og at alle omkostninger er kundens ansvar som beskrevet ovenfor.

ADVOKATS HARLARINGER, OMKOSTNINGER OG UDGIFTER VED SAG

Hvis nogen lov eller retfærdighed, herunder en voldgiftssag eller et søgsmål om retshjælp, anlægges for at håndhæve, fortolke eller fortolke bestemmelserne i disse vilkår og betingelser, en rejse eller litteratur eller materiale vedrørende VACAYA eller din rejse, den fremherskende part er berettiget til at få tilbagebetalt faktiske rimelige advokatsalærer, omkostninger og udgifter.

ADSKELBARHED OG OVERLEVELSE

Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses for at være adskillelig og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af ​​eventuelle resterende bestemmelser. Gæst og VACAYA er enige om at erstatte en sådan bestemmelse med en gyldig bestemmelse, som nærmest tilnærmer hensigten og den økonomiske virkning af en sådan afbrudt bestemmelse.

Uanset andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser, eller generelle juridiske principper om det modsatte, vil enhver bestemmelse i disse vilkår og betingelser, der pålægger eller påtænker fortsatte forpligtelser for en part, overleve udløbet eller opsigelsen af ​​disse vilkår og betingelser.

INURERING OG OPDRAGELSE

Denne aftale skal sikre til fordel for og være bindende for parterne hertil, og hver af dem og deres respektive arvinger, bobestyrere, administratorer og overdragere, selvom gæsten ikke må overdrage sine rettigheder eller forpligtelser heri uden forudgående skriftligt samtykke fra VACAYA.

AFSKRIFT, OSV.

Ingen forsinkelse eller undladelse af nogen af ​​parterne i at udøve eller håndhæve på noget tidspunkt nogen rettighed eller bestemmelse heri vil blive betragtet som et afkald heraf på en sådan parts rettigheder herefter til at udøve eller håndhæve hver eneste rettighed og bestemmelse heri. Ingen enkelt dispensation vil udgøre en fortsat eller efterfølgende dispensation. VACAYA garanterer ikke, at det vil gribe ind over for alle brud på disse vilkår og betingelser. Ingen afkald, ændring eller ændring af nogen bestemmelse heri vil være effektiv, medmindre den er skriftlig underskrevet af begge parter.

Ved accept af vores vilkår og betingelser accepterer gæsten at være ansvarlig for enhver fejl i nøjagtigheden af ​​de oplysninger, de giver os, og garanterer, at gæsten, efter overvejelse og med mulighed for at konsultere juridisk rådgiver, er bundet af disse vilkår og betingelser , herunder begrænsningerne af forpligtelser og annulleringspolitikker heri. Dette er en fuldt håndhæver og juridisk bindende aftale.

HVIS DU IKKE HAR BESTILLET DE HOTESTE LGBT+ FERIE PÅ PLANETEN,
HVAD VENTER DU PÅ? TJEK DEM NEDENFOR!

  Pin It on Pinterest

  Share this Page