Tävlingens officiella regler: TikTok Vacation Strut Challenge

Officiella regler för tävling på TikTok

MEDDELANDE TILL SWEEPSTAKES, GIVEAWAYS OCH TÄVLINGAR WEBBPLATSER: DETTA SWEEPSTAKES KAN INTE ÅTERPUBLICERAS I NÅGON FORM PÅ DIN WEBBPLATS. VACAYA och alla relaterade sidor, innehåll och kod är © 2018 VACAYA, LLC. Kopiering eller otillåten användning av upphovsrättsskyddat material eller varumärken utan uttryckligt skriftligt medgivande från dess ägare är strängt förbjudet. Alla rättigheter förbehållna.

INGET KÖP NÖDVÄNDS FÖR ATT DELTA ELLER VINNA. Denna tävling (”Tävlingen”) sponsras av VACAYA, LLC. Ett Delaware-företag (”sponsor”), 2020 Pennsylvania Ave. NW Suite 290. Washington DC 20006.

Sponsor kan erbjuda liknande tävlingar då och då. Varje erbjudande är separat. Deltagande i varje tävling är separat. Start-/sluttiden, hur man deltar och tillgängliga priser för varje tävling kommer att listas i erbjudandet för den tävlingen på sponsorns webbsida på https://www.myvacaya.com/. De övriga villkoren nedan kommer att gälla för varje tävling. Många kan komma in; bara en kommer att vinna.

1. BEHÖRIGHET: Öppet endast för lagliga invånare i de femtio (50) USA och District of Columbia, som är 18 år eller äldre vid tidpunkten för inresan. Kvalificerade deltagare som är under myndig ålder i sin primära hemviststat (en ”mindreårig”) måste få sin förälders eller vårdnadshavares tillstånd för att delta i tävlingen men är inte berättigade att vinna priset. För användare av mobiltelefoner kan operatörsmeddelanden och datahastigheter gälla. Ogiltigt där det är förbjudet enligt lag. Alla tillämpliga federala, statliga och lokala lagar gäller.

2. HUR MAN KOMMER MED: Inträde kräver ingen betalning eller något köp av något slag. För att delta i tävlingen måste en deltagare ha ett TikTok-konto. Om du inte har ett TikTok-konto kan du skapa ett gratis genom att besöka www.tiktok.com. Genom att skicka in din information och skapa ett konto godkänner du användarvillkoren och integritetspolicyn för TikTok. Om du inte godkänner sådana användarvillkor och integritetspolicy kan du inte skapa ett konto eller delta i denna tävling. Sponsorn får inte ta emot bidrag från TikTok-användare med ”privata” uppdateringar (dvs. deltagaren har ställt in sitt konto så att endast personer som deltagaren har godkänt kan se hans eller hennes uppdateringar.) Om deltagaren använder sin mobila enhet för att komma in , avgifter, inklusive meddelande- och datataxor, kan tillkomma. Deltagare bör rådfråga sin leverantör av trådlösa tjänster angående dess prisplaner. Denna tävling är inte på något sätt sponsrad, godkänd, administrerad av eller associerad med TikTok.

För att delta, följ sponsorns TikTok-konto enligt vad som anges och svara på alla tävlingserbjudanden som lagts upp av sponsorn på dess webbsida på https://www.myvacaya.com/ genom att ”tagga” ”Gilla”, ”kommentera” eller på annat sätt svara på det sättet och tidsperiod som anges i erbjudandet (”Tillträdesperioden”). ”Gilla” eller ”Kommentar”, ”Tagg” eller annat obligatoriskt svar måste innehålla all information som krävs i erbjudandet. Begränsa ett (1) inträde per unikt TikTok-konto och per person per tävling. Inlägg som genereras av skript, makro eller andra automatiserade medel är ogiltiga, liksom poster som är oläsliga, förvanskade, ofullständiga eller som innehåller fel. Normala tid-, avgifts-, anslutnings- och användningsavgifter, om några, debiteras av din internetleverantör kommer att gälla. Alla bidrag blir sponsorns egendom. Ingen annan inträdesmetod kommer att accepteras.

Upphovsrättsintrång: Vi kräver eller tillåter inte en tävlande i TikTok-tävlingen att använda musik, foton, logotyper eller annat upphovsrättsskyddat material som de inte äger för att producera sitt bidrag.

3. VAL AV VINNARE: Vinnare/vinnare kommer att utses i varje tävling genom slumpmässig dragning bland alla mottagna kvalificerade bidrag. Ett överföringsbevis är inte ett mottagningsbevis. Sponsorns dator är den officiella tidhållningsanordningen för tävlingen och bestämmer ordningen för mottagande av bidrag. Alla beslut av sponsorn är slutgiltiga och bindande med avseende på alla frågor relaterade till tävlingen.

4. VINNARE MEDDELANDE/VALIDERING: Den potentiella vinnaren kommer att bli ombedd att ange en kvalificerad e-postadress via direktmeddelande och kommer sedan att meddelas via e-post och kan krävas för att verkställa och returnera en bekräftelse om kvalificering/frigöring av ansvar/publicitet (där det är lagligt) formuläret inom sju (7) dagar från datumet för försöket till meddelande. Om vinnaren är minderårig, kommer priset att förverkas till nästa slumpmässigt utvalda deltagare 18+. Bristande efterlevnad inom denna tidsperiod, med dessa officiella regler eller återlämnande av ett pris-/prismeddelande kan resultera i diskvalificering och, efter sponsorns gottfinnande, kan en alternativ potentiell vinnare utses av sponsorn. Priserna kommer att delas ut cirka 4-6 veckor efter vinnarvalideringen. Alla vinnare som senare fastställs att de inte är kvalificerade kan behöva lämna tillbaka sitt pris. Eventuell skatt på pris är vinnarens ansvar.

5. PRIS OCH ODDS: Priset som nämns i tävlingserbjudandet är det enda tillgängliga priset. Ingen överföring, ersättning eller kontantinlösen kommer att delas ut i stället för angivet pris förutom av sponsorn som förbehåller sig rätten att ersätta ett pris (eller del därav) av jämförbart eller högre värde, efter eget gottfinnande, om det annonserade priset blir otillgängligt. All prisinformation är efter sponsorns eget gottfinnande. Vinstchanserna beror på antalet och tidpunkten för bidrag som tas emot i varje tävling. Tävlingen är öppen för över 100 000 000 internetanvändare i USA.

6. PRIS: En (1) pristagare under utlottningsperioden kommer att få en e-postbekräftelse (och eventuellt ett telefonsamtal) för att få slutföra sin bokning av kryssningspriset. Priset inkluderar ett dubbelrum för pristagaren och resegästen på den specifika VACAYA LGBT+-kryssningen som listas nedan och kan inte överföras på något sätt till en annan person, avfärdsdatum eller fartyg.

Evenemangets namn: VACAYA LGBT+ Caribbean Cruise
Händelsedatum: 10-17 januari 2022 (eller dess ersättning)
Kryssningsfartyg: Celebrity Millennium (eller det är en ersättning)

Ungefärligt detaljhandelsvärde (”ARV”) för följande kryssning är $3300 USD. Inget kontantvärde. Eventuell skatt på tävlingspriset är vinnarens ansvar.

Ungefärligt detaljhandelsvärde (”ARV”) för priset kommer att fastställas vid bokningstillfället. Någon skillnad mellan angivet och verkligt värde kommer inte att tilldelas. Priset består av rumspris, standardmåltider, standarddrycker utan alkohol. Alla andra utgifter som inte uttryckligen anges häri, inklusive, men inte begränsat till, skatter, avgifter, andra dricks, flygbiljetter, marktransport, landutflyktsavgifter, alkoholhaltiga drycker, utgifter ombord, förstklassiga restauranger, spabehandlingar, taxfree shopping, läsk , hasardspel och alla andra oförutsedda kostnader eller andra utgifter som inte specifikt anges här är pristagarens och/eller resegästens eget ansvar. Alla resor är kapacitetskontrollerade och i mån av tillgång. Pristagaren och resegästen måste resa på samma resplan. Resegäst måste (eller resegästs förälder eller vårdnadshavare om resegäst är en person mellan 18-21 år i hans/hennes delstat/provins där han bor) underteckna och returnera en giltig VACAYA-reservationsbekräftelse och frisläppande innan biljetter till resor inträffar. Pristagare och resegäst måste: (i) har alla nödvändiga identifierings- och/eller resedokument (inklusive men inte begränsat till ett giltigt pass (och visum om det krävs för resan); och (ii) följa alla incheckningskrav, inklusive, men inte begränsat till, uppvisande av ett vanligt kreditkort. Inga kontantinlösen. Varje del av priset som inte accepteras av pristagaren kommer att förverkas, och Celebrity Cruise Line ska inte ansvara för pristagarens oförmåga att acceptera eller använda någon del av priset av någon anledning. Andra begränsningar och restriktioner kan gälla. Priset kan inte överföras, kan inte ersättas (förutom efter eget gottfinnande av sponsorn som förbehåller sig rätten att ersätta ett pris med samma eller högre värde), och får inte säljas eller kombineras med något annat erbjudande. Priset är föremål för villkoren som anges i dessa officiella regler och alla som anges och specificeras av Cruise Line. Om priset annulleras efter biljettförsäljning av priset, av någon anledning, förbehåller sig sponsorn rätten att ersätta ett pris av samma eller högre värde. Ytterligare gäster och uppgraderingar av rumskategorier är beroende av tillgänglighet efter eget gottfinnande av VACAYA och på prisvinnarens egen kostnad. Ingen återbetalning eller kredit ska ges för nedgraderingar av hytt. Kategoribegränsningar och -uteslutningar och standardavbokningsregler gäller. Priset kanske inte är giltigt där det är begränsat enligt lag. Erbjudandet kan inte kombineras med någon annan kupong eller kampanj. VACAYA ansvarar inte för förlorad eller felriktad post. Ingen överföring, motsvarande kontanter eller prisbyte tillåts, förutom efter sponsorns eget gottfinnande. Sponsorn kan kräva att vinnarna undertecknar ett intyg om behörighet och ansvar/reklam. Beslut som fattas av sponsorn är slutgiltiga i alla frågor, inklusive tolkning av dessa officiella regler och tilldelning av priset/priserna. Om det görs anspråk på legitimt kommer priset/priserna att delas ut. Under inga omständigheter kommer fler än det angivna antalet priser att delas ut. Alla utgifter som inte specificeras häri, inklusive, utan begränsning, alla federala, statliga och lokala skatter, är varje vinnares eget ansvar.

7. ALLMÄNNA REGLER: Acceptans av priset innebär tillåtelse för sponsorn och dess utsedda att använda varje vinnares namn, stad, stat, likhet, röst, biografisk information och uttalanden för reklam, marknadsföring och publicitet i alla media, nu eller hädanefter känd, över hela världen i evighet utan ytterligare kompensation, meddelande eller tillstånd, såvida det inte är förbjudet enligt lag. Genom att delta, deltagare (i) samtycker till att släppa och hålla sponsorn, och dess moderbolag, dotterbolag, dotterbolag och reklam- och marknadsföringsbyråer, Celebrity Cruise Lines, och var och en av deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och uppdragsgivare (tillsammans ”de frigivna parterna”), ofarlig mot alla anspråk och ansvar som uppstår helt eller delvis, direkt eller indirekt, till följd av deltagande i tävlingen eller missbruk, icke-användning eller användning av något pris; (ii) avsäger sig alla rättigheter att kräva straffskada, oförutsedda skadestånd och följdskador, advokatarvoden eller andra skador än faktiska kostnader för inträde; och (iii) samtycker till att vara bunden av dessa officiella regler. Frigivna parter ansvarar inte för ofullständiga, förlorade, sena, skadade, felaktiga, oläsliga, missriktade, förvanskade, försenade eller ej levererade inlägg eller hänvisningar; eller för tekniska maskin- eller mjukvarufel eller fel av något slag, förlorade, otillgängliga nätverksanslutningar eller misslyckade, ofullständiga, förvrängda eller försenade datoröverföring, vilket kan begränsa en individs möjlighet att delta. Sponsorn förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta, avbryta eller modifiera utlottningarna, eller att diskvalificera alla inblandade deltagare (och deras bidrag) om något bedrägeri, virus, deltagares åtgärder, tekniska eller andra fel eller problem, eller någon annan händelse korrumperar eller påverkar administrationen, integriteten, säkerheten eller korrekt spelande av tävlingen, enligt sponsorns eget gottfinnande. I händelse av avbokning förbehåller sig sponsorn rätten att, efter eget gottfinnande, dela ut priset i en slumpmässig dragning bland alla kvalificerade, icke-misstänkta bidrag som tagits emot fram till tidpunkten för evenemanget eller åtgärden som motiverar sådan avbokning. Om tävlingen ställs in före det angivna slutdatumet kommer ett meddelande att publiceras på https://www.myVACAYA.com.

VARNING: Varje försök från en deltagare att medvetet skada en webbplats eller undergräva tävlingens legitima verksamhet är ett brott mot straffrättsliga och civilrättsliga lagar, och om ett sådant försök skulle göras förbehåller sig sponsorn rätten att begära skadestånd från en sådan deltagare för att i största möjliga utsträckning enligt lag, inklusive åtal. Om en tvist uppstår angående en specifik individ som är berättigad att ta emot ett pris, kommer anmälningar att förklaras gjorda av den auktoriserade kontoinnehavaren för TikTok-kontot som lämnades in vid tidpunkten för inträdet och eventuell skada på webbplatsen kommer också att vara ansvar för den auktoriserade kontoinnehavaren. ”Auktoriserad kontoinnehavare” definieras som den person som tilldelas ett TikTok-kontonamn av TikTok. Frigivna parter ansvarar inte för några tekniska, mekaniska, tryckta, typografiska, mänskliga eller andra fel som hänför sig till eller i samband med tävlingen, inklusive, utan begränsning, fel som kan uppstå i administrationen av tävlingen, behandlingen av bidrag, tillkännagivande av priset eller i något tävlingsrelaterat material; eller för något ansvar för skada på något datorsystem som uppstår genom deltagande i, eller åtkomst till eller nedladdning av information i samband med denna tävling.

8. INGA GARANTIER: Sponsorn lämnar inga garantier som täcker några av priserna som tillhandahålls som en del av denna tävling. Alla priser och allt material som tillhandahålls som en del av eller i samband med denna tävling tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive utan begränsning de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål.

9. GÄLLANDE LAG: Denna tävling och sponsorns och deltagarnas rättigheter och skyldigheter kommer att styras av och kontrolleras av lagarna i Delaware, tillämpliga på kontrakt som ingås och utförs där utan hänvisning till tillämpliga lagvalsbestämmelser. Alla åtgärder, förfaranden eller rättstvister relaterade till detta kommer att inledas och åtalas enbart i delstaten Delaware. Parterna samtycker till jurisdiktionen för delstatsdomstolarna i Delaware och federala domstolar som är belägna i sådan delstat och län med avseende på alla åtgärder, tvister eller andra frågor som hänför sig till eller som uppstår ur denna tävling

10. SEKRETESS: Vinnarens namn och kontaktinformation kommer att användas för att kontakta vinnaren i syfte att uppfylla priser. All information som skickas till sponsorn, inklusive alla bidrag kommer att styras av villkoren i sponsorns användaravtal och sekretesspolicy.

11. INGET UNDERFÖRSTÅDET GODKÄNNANDE: Namnen på individer, grupper, företag, produkter och tjänster som nämns häri, och eventuella motsvarande likheter, logotyper och bilder därav som återges häri, har endast använts i identifieringssyfte och kan vara upphovsrättsskyddade egenskaper och varumärken för deras respektive ägare. Omnämnandet av någon individ, grupp eller företag, inklusive TikTok eller inkluderandet av en produkt eller tjänst som priset, innebär inte någon koppling till eller stöd från en sådan individ, grupp eller företag eller tillverkaren eller distributören av sådan produkt eller tjänst och , om inte annat anges, är ingen association eller rekommendation avsedd eller bör härledas.

12. VINNARENS NAMN. Vinnarens namn (förnamn / stad) kommer att publiceras på sponsorns webbsida https://www.myvacaya.com/ när det är tillgängligt.

OM DU INTE HAR BOKAT DE HETASTE HBT+-SESTERNA PÅ PLANETEN,
VAD VÄNTAR DU PÅ? KONTROLLERA DEM NEDAN!

    Pin It on Pinterest

    Share this Page